Ďalší úspešný projekt

Ďalší úspešný projekt

Riaditeľ školy by Vám rád oznámil, že naša škola bola úspešná v ďalšom projekte. Hlavným cieľom projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štúrova v Myjave je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov prostredníctvom vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Naša škola tak získa modernejšie učebne biológie, chémie, informatiky i techniky, novú jazykovú učebňu a tiež úplne novú knižnicu. Projekt podporený sumou 125 906 € by sa mal začať realizovať v priebehu jesene.

Konečne nová telocvičňa

Konečne nová telocvičňa

Riaditeľ školy s radosťou odkazuje všetkým žiakom, že v blízkej budúcnosti dostane naša telocvičňa nový šat. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy podporí v tomto roku spolu 101 projektov na výstavbu, dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční. Medzi úspešných žiadateľov patrí i naša základná škola, ktorej bol udelený grand vo výške 74 974 € na komplexnú rekonštrukciu telocvične. Viac informácií si môžete prečítať na www.minedu.sk.

 

Zákona o ochrane osobných údajov

Zákona o ochrane osobných údajov

Zmena Zákona o ochrane osobných údajov nadobudla účinnosť 25. 5. 2018. Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článku č. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY <EÚ> 2016/679) zabezpečuje firma EuroTRADING s. r. o., ktorá poskytuje ZODPOVEDNÚ OSOBU.   Je to Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti. Viac informácií si môžete prečítať na  www.eurotrading.sk/zo/ .

Projekt Modernejšia škola

Tím pracovníkov našej základnej školy realizuje ďalší projekt, ktorým sa zvýši inkluzívnosť a rovnaký inovatívny prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšia sa výsledky a kompetencie detí a žiakov. Viac informácií  ⇒  Modernejšia škola.pdf.

Vtáčia cesta

Žiaci našej školy Vám ponúkajú možnosť, ako pomôcť operencom na Myjavsku. Nech sa páči, čítajte! Vtáčia cesta. A tu je mapa, kde sa búdky nachádzajú ⇒ Mapa Vtáčej cesty.

Projekty 

Vážený absolvent II. ZŠ Myjava,

srdečne Vás pozývame na prehliadku školy

a stretnutie s terajšími i vtedajšími učiteľmi.

Tešíme sa na Vás v piatok 19. októbra 2018 o 16.00 h.

Mgr. Jaroslav Foltín, riaditeľ školy

 • Bedminton - hra pre všetkých

  Bedminton sa vyvinul z detskej hry. Je skvelou voľbou pre všetkých športových nadšencov. A to určite platí i pre naše dve žiačky z VIII. A, Luciu Fridriškovú a Ninu Matušicovú, ktoré zastupovali našu školu v stredu 10. októbra 2018 na Okresnom kole bedmintonu. Kolo sa konalo na Gymnáziu v Myjave a naše družstvo dievčat po odohraní dvoch dvojhier a jednej štvorhry získalo krásne 2. miesto. Blahoželáme! Foto

 • Pohybom ku zdraviu

  Na myjavské kopanice prichádza jeseň. Veru, veru. Pomaly, ale isto prichádza pekná jeseň. Presvedčili sme sa o tom i v sobotu 6. októbra 2018, keď sme sa dopoludnia v rámci krúžku Pohybom ku zdraviu vybrali na autobus smer Stará Myjava. Prišli sme takmer všetci, 24 účastníkov sa vydalo na cestu za krásami jesennej prírody v okolí Myjavy trasou Stará Myjava - Krúžok -Štemberk - Brestovec -Trnovce. Počasie bolo ukážkové, žiaci boli plní odhodlania, patrične vyzbrojení poživňou na celý deň, dobrým obutím a oblečením. Cesta bola primeraná, pre malých i veľkých. Obdivovali sme všetko. Krásnu prírodu, dozrievajúcu úrodu na poliach i záhradách či milé zvieratká - zajko, ježko, kozičky a napokon pokojná sučka Kora v Trnovcoch. Všetko okolo nás vyhrávalo farbami a ani sme sa nenazdali, prišiel koniec našej prvej turistickej vychádzky v tomto školskom roku. Naša jesenná prechádzka nám trvala do 17.00 h a prešli sme pekných 14 km. Ukončili sme ju opäť pred školou, odkiaľ sme sa v zdraví a príjemne unavení vrátili domov. Fotogaléria

 • Stredoškolák - Hrdina remesla

  V dňoch 4. – 5. 10. 2018 sa v areáli výstaviska Expo Center a.s. v Trenčíne konal 20. ročník výstavy stredných škôl Stredoškolák – Hrdina remesla. V piatok, v druhý výstavný deň, ju navštívili i naši žiaci deviateho ročníka v sprievode pána učiteľa Mgr. Igora Pszotu. Výstava bola zameraná na prezentáciu stredných škôl v rôznych oblastiach - strojárstvo, elektrotechnika, energetika, stavebníctvo, chémia, drevárstvo, nábytkárstvo, odevníctvo, sklárstvo, ďalej umenie, polygrafia, ekonomika, poľnohospodárstvo, obchod a služby a iné odbory vyučované na stredných školách. Stredné školy tak mali možnosť propagácie a zároveň sprostredkovali žiakom základných škôl informácie o možnostiach ich ďalšieho štúdia. I tento rok prebiehal sprievodný program zameraný na ukážky manuálnej zručnosti žiakov, kultúrne vystúpenia, módne prehliadky a rôzne odborné semináre. Ponúkame Vám z výstavy pár záberov. Foto

 • Lekvariáda

  V piatok 28. 9. 2018 sa v našej škole uskutočnil 2. ročník Lekvariády. Na školskom dvore sme si v rámci školského klubu detí užili veľa zábavy. Uvarili sme lekvár našich babičiek, privítali jeseň vyrezávaním dýň a voňavými bylinkovými čajíkmi. S varením lekváru sa začalo už od 9.00 h. Privítali sme rodičov i starých rodičov, pre ktorých bol školský dvor otvorený až do 16.30 h. Sme veľmi vďační za koláčiky a ovocie, ktorými prispeli a podporili tak toto podujatie. Po skončení vyučovania nás navštívili i žiaci z 2. stupňa. Všetci sme si spolu pochutili na dobrotách a hlavne na výbornom lekvári, ktorý bol bez cukru a konzervačných látok. Fotogaléria

 • Brigáda rodičov

  V piatok 28. septembra 2018 popoludní sa stretli zamestnanci i žiaci školy s rodičmi vo vonkajších priestoroch školy na plánovanej Brigáde rodičov. Cieľom bolo šramovanie múrikov, natieranie oplotenia a premiestnenie lavičky. Počasie i občerstvenie bolo zabezpečené, takže práca išla brigádnikom odruky. Ďakujeme všetkým, ktorí akoukoľvek mierou pomohli svojej škole či škole svojich detí. Fotogaléria

 • Výmenný pobyt v Srbsku

  V pondelok 17. septembra 2018 bolo o desiatej večer pred našou školou živo. Áno, bol večer a 28 detí si spolu s pani učiteľkami Mgr. Alenou Večeřovou a Mgr. Danou Zruttovou nakladalo svoju batožinu do autobusu, ktorý už o chvíľu vyrazil do Srbska, do malej slovenskej dedinky Jánošík. Posledné zakývanie rodičom a blízkym pred 12 hodín dlhou cestou. Napodiv ubiehala celkom rýchlo, celú sme ju prespali, výnimkou boli len povinné prestávky na oddych šoférov a krátka prehliadka cestovných dokladov na maďarsko-srbskej hranici. Tú sme prekročili o pol piatej ráno. Potom ešte 350 km srbskou diaľnicou a o 10.00 h sme vystúpili v Jánošíku, kde nás už čakali naši priatelia z družobnej školy. Po krátkom privítaní, zoznámení sa a malých raňajkách sa naše deti zúčastnili tvorivých dielní a pani učiteľky si spolu s pani riaditeľkou Halabrínovou a ostatnými pedagógmi prezreli školu. Na rozdiel od tej našej je veľmi maličká a má len 51 žiakov. Okolo obeda si srbské deti zobrali svojich slovenských kamarátov do svojich rodín, kde ich čakali rodičia s obedom. Po popoludňajšom oddychu sme sa o 16-tej stretli na školskom dvore, kde sme spoločne varili srbské šišky - pampúche a slivkové guličky. Do večera sa potom deti hrali na školskom dvore. Na druhý deň nás čakala krátka turistická vychádzka k blízkemu Dunaj - Tisa - Dunaj kanálu, kde sa v parku varil srbský paprikáš. I tu sa deti dosýta pohrali a pobehali si. Naše deti učili srbské deti rôzne hry a naopak. Večer bolo na školskom dvore premiet

 • Kvapka krvi zo Štúrovej

  V stredu 26. septembra 2018 sa v našej škole v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR (pracovisko Trenčín) uskutočnil mobilný odber krvi pod názvom Kvapka krvi zo Štúrovej. Sme veľmi radi, že sa k našim kolegom pridalo i veľa rodičov a priateľov školy. Túto akciu spolu podporilo 22 dobrovoľníkov. Ďakujeme všetkým a pevne veríme, že sa na takejto solidárnej akcii v budúcnosti zúčastníme viacerí.

Termíny školských prázdnin

Školský rok 2018/2019

Jesenné: 30. október (utorok) až 2. november 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. novembra 2018 (pondelok).

Vianočné: 27. december 2018 (štvrtok) až 7. január 2019 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2019 (utorok).

Polročné: 1. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 4. februára 2019 (pondelok).

Jarné:

 • Košický a Prešovský kraj – 18. február (pondelok) až 22. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 25. februára 2019 (pondelok).

 

 • Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 25. február (pondelok) až 1. marec 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 4. marca 2019 (pondelok).

 

 • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 4. marec (pondelok) až 8. marec 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 11. marca 2019 (pondelok).

 

Veľkonočné: 18. apríl (štvrtok) až 23. apríl 2019 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 24. apríla 2019 (streda).


Letné: 1. júl (pondelok) až 31. august 2019 (sobota). Vyučovanie sa začne 2. septembra 2019 (pondelok).

 

 

Vyučovacie hodiny

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
  Štúrova 18, 907 01 Myjava
 • +421 34 6965401

Fotogaléria