Poďakovanie

Ďakujeme všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí sa v piatok 19. 5. 2017 zúčastnili brigády pri úprave areálu našej základnej školy. Patrí Vám veľké uznanie a vďaka za to, že ste ukrojili zo svojho osobného voľna a urobili niečo potrebné a užitočné pre školu i Vašich detí. Foto

Za pomoc a ochotu ďakujú všetci zamestnanci školy.

Vtáčia cesta

Žiaci našej školy Vám ponúkajú možnosť, ako pomôcť operencom na Myjavsku. Nech sa páči, čítajte! Vtáčia cesta. A tu je mapa, kde sa búdky nachádzajú ⇒ Mapa Vtáčej cesty.

ProjektyProjekt Zdravý chrbátik

Záleží nám na tom, aby naše deti mali zdravú chrbticu. Preto sa i naša základná škola zapojila do projektu ZDRAVÝ CHRBÁTIK. Čo to presne znamená? Dňa 29. mája 2017 uskutoční Občianske združenie Za zdravší život v spolupráci s mestom Myjava v priestoroch školy edukačné stretnutie. Vyšetria chrbátiky u vybraných detí druhého ročníka, potom bude teoretická prednáška pre učiteľov prvého stupňa a učiteľov telesnej výchovy. Následne prebehne praktický nácvik cvičení, aby si pedagógovia mohli vyskúšať a osvojiť názornú cvičebnú zostavu, ktorú budú využívať v praxi a viesť tak žiakov k zdravému cvičeniu. Sme veľmi radi, že sa môžeme zúčastniť tohto užitočného projektu. Ďakujeme a veríme, že to prinesie priaznivý účinok. Viac o projekte si môžete prečítať tu: Projekt Zdravý chrbátik.pdf, www.zdravachrbtica.sk

 

Športová akadémia Mateja Tótha

 

Základná škola na Štúrovej ulici podporuje športovanie a pohyb svojich žiakov. Bola zaradená medzi 79 vybraných škôl do pilotného projektu Športovej akadémie Mateja Tótha. Naša škola je prihlásená do súťaže, ktorej cieľom je „vybehať“ pre svoju školu čo najviac kilometrov. Preto chceme poprosiť všetkých rodičov a priateľov školy o pomoc. Vybehajme si spoločne zdravie a vysúťažme si Športovú akadémiu Mateja Tótha pre naše deti. Činnosť akadémie bude sponzorovaná aj telekomunikačnou spoločnosťou O2. Všetky informácie ohľadne akadémie si môžete pozrieť v nasledujúcich odkazoch a webových stránkach.

Ako sa zapojit.pdf 

Sportova akademia.pdf - Sportova akademia2.pdf

      www.dobrybeh.o2.skwww.akademiamatejatotha.sk 

Ďakujeme!                                                                                                                               Mgr. Jaroslav Foltín

riaditeľ školy

 

 • Žiaci našej základnej školy sa môžu od mája tešiť z novej Eko-učebne, prostredníctvom ktorej si môžu intenzívnejšie budovať vzťah k prírode a naučia sa sami starať o rastliny. Eko-učebňa im umožní zažiť radosť z dopestovania si vlastného kvetu, bylinky, drobného ovocia či okrasných trvaliek. Zároveň sa tu deti v rámci vyučovania naučia rozpoznávať rôzne druhy okrasných drevín a krovín, prakticky si ukážu spôsob, ako dreviny sadiť, chrániť, aj následnú starostlivosť o ne. Súčasťou prírodnej učebne v školskom areáli je tiež takzvaný pocitový chodník, kde si môžu žiaci vyskúšať prírodné materiály na vlastnej koži. Na realizácii tohto projektu sa podieľali zamestnanci Mestského úradu Myjava z Oddelenia výstavby a životného prostredia a Oddelenia regionálneho rozvoja, žiaci základnej školy spolu so svojimi rodičmi a učiteľmi. Projekt bol podporený Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči sumou 2000 €, ktorý tvorí súčasť projektu Zelená župa. Spolufinancovanie zo strany mesta bolo vo výške 1434,68 €. Fotogaléria

 • Žiaci I. stupňa sa v Kultúrnom dome Samka Dudíka v Myjave vo štvrtok 4. mája 2017 zúčastnili multimediálneho výchovného koncertu s názvom Dr. Zembolí. Išlo o veselý detský program z tvorivej dielne spoločnosti LETart production, v ktorom sa jeho autori milou a nenásilnou formou zaoberali otázkami ekológie, environmentálnymi problémami, ľudskou chamtivosťou a krátkozrakosťou, ktorá raz môže náš život a životné podmienky zmeniť na nepoznanie. Počas koncertu tvorcovia pásma spoločne s deťmi hravou formou zachraňovali našu Zem. Projekt bol podporený Trenčianskym samosprávnym krajom v rámci grantového environmentálneho programu Zelené oči sumou 1161 €, ktorý je súčasťou projektu Zelená župa. Foto

 • Vo štvrtok 25. mája 2017 sme sa v Bibiane v Bratislave zúčastnili slávnostného otvorenia výstavy víťazných prác výtvarnej súťaže Rusko mojimi farbičkami vyhlásenej Veľvyslanectvom Ruskej federácie na Slovensku. Z rúk veľvyslanca J. E. Alexeja Leonidoviča Fedotova si ocenenie za 1. miesto a dar prevzali Jasmin Vittoria Comi a Dominika Šútovcová zo 7. a. Do súťaže sa ďalej zapojili a odmenené boli Kristína Hradská z 9. b, Miroslava Dugová zo 7. b, Michaela Marková a Hana Baranová z 8. a. Diplomy si dočasne môžete prezrieť vo vitríne školy. Dievčatám gratulujeme a usporiadateľom ďakujeme za privítanie a pohostenie. Fotogaléria                                                                                            Mgr. Marcela Mosná

 • Už štvrtýkrát sa Myjava v piatok 19. mája 2017 zapojila do celoeurópskeho projektu hromadného tancovania štvorylky nazvaného Quadrille - European Dance Festival. V modrých a bielych tričkách sa o 12.00 h po signále zo Slovinska a spustení oficiálneho hudobného sprievodu roztancovalo 604 tanečníkov, z toho 290 žiakov našej školy. Za krásneho slnečného počasia a s podporou veľkého počtu divákov im to išlo skvele! Tanečné podujatie organizovala tanečná škola Bibs a mesto Myjava s pomocou sponzorov. Ďakujeme všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sa akoukoľvek mierou zapojili do tejto krásnej akcie. Fotogaléria

 • Vo štvrtok 18. 5. 2017 pozvali žiaci z I. B svoje mamičky do Lienkova, kde pre nich pripravili darček ku Dňu matiek

  „Kytičku básničiek sme pre vás uvili, aby vaše očká veselo žiarili.“

  Boli to básne, ktoré vystihovali každú mamu. Dievčatá sa zahrali na malé mamičky a pomocou piesní a tancov uspávali svoje detičky. Chlapci ako správni oteckovia im pri tom pomáhali. Mamy ocenili aj svoje portréty, ktoré nakreslili naši malí maliari. V závere programu bolo milé prekvapenie od detí - rozprávková masáž, po ktorej všetky mamičky odchádzali domov spokojné, oddýchnuté a zrelaxované. Fotogaléria

 • Dve víťazstvá a jedno tretie miesto. Tak by sme mohli v krátkosti opísať športovú cestu našich žiačok vo vybíjanej. V apríli po víťazstvách v okresnom i regionálnom kole postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo v utorok 16. 5. 2017 v Prievidzi. Zabojovali a obsadili skvelé 3. miesto. Z finálového turnaja si odniesli domov nielen diplom a pohár, ale i nové skúsenosti. Zasa dokázali, že vedia hrať krásne tímovo. Foto

 • Žiaci našej školy sa v nedeľu 14. mája 2017 v Žiline zúčastnili tanečnej súťaže AUPARK DANCE CUP - Štvorylka Cup. Súťažili v tancovaní štvorylky, pričom sa snažili synchrónne a čo najpresnejšie ju zatancovať. Žiaci v obidvoch kategóriách (I. a II. stupeň) obsadili 2. miesto. V rámci súťaže tiež videli ukážky rôznych tanečných štýlov a kostýmov. Tancoval každý, koho tanec baví. Deti sa zapojili i do tanečnej školy, kde sa naučili krátky tanec. Fotogaléria

Termíny školských prázdnin

Školský rok 2016/2017

Jesenné: 28. október (piatok) až 1. november 2016 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2016 (streda).

Vianočné: 23. december 2016 (piatok) až 6. január 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 9. januára 2017 (pondelok).

Polročné: 3. február 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 6. februára 2017 (pondelok).

Jarné:

 • Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 20. február (pondelok) až 24. február 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 27. februára 2017 (pondelok).

 • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 27. február (pondelok) až 3. marec 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 6. marca 2017 (pondelok).

 • Košický a Prešovský kraj – 6. marec (pondelok) až 10. marec 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 13. marca 2017 (pondelok).

 

Veľkonočné: 13. apríl (štvrtok) až 18. apríl 2017 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 19. apríla 2017 (streda).

Letné: 3. júl (pondelok) až 31. august 2017 (štvrtok). Vyučovanie sa začne 4. septembra 2017 (pondelok).

 

 

Vyučovacie hodiny

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
  Štúrova 18, 907 01 Myjava
 • +421 34 6965401

Fotogaléria