OZNAM

OZNAM

Basketbalová akadémia Spartak Myjava v spolupráci s Piešťanskými čajkami organizuje pre školský rok 2020/2021 nábor do basketbalovej prípravky pre dievčatá 3., 4. a 5. triedy ZŠ.

Bližšie informácie:

Plagát nábor basketbal.pdf

Oznámenie Zmena čísla účtu

Oznámenie Zmena čísla účtu

Od 1. 9. 2020 má Základná škola Myjava, Štúrova 18 založený

nový účet v Slovenskej sporiteľni a.s..

 

 

Potravinový účet:

 

IBAN: SK31 0900 0000 0051 7163 6022

 

◘ Prihláška na stravu na            školský rok 2020/2021 ◘

 

◘ Žiadosť o vrátenie                    preplatku za stravu ◘

Účet pre ŠKD – platba školné:

IBAN: SK30 0900 0000 0051 7163 5943

Ďakujeme za bezplatný užívateľský komfort pri práci v online prostredí pre pedagógov i žiakov.

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

Zmena Zákona o ochrane osobných údajov nadobudla účinnosť 25. 5. 2018. Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článku č. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY <EÚ> 2016/679) zabezpečuje firma EuroTRADING s. r. o., ktorá poskytuje ZODPOVEDNÚ OSOBU.   Je to Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti. Viac informácií si môžete prečítať na  www.eurotrading.sk/zo/ .

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú prístupné v časti Zásady ochrany osobných údajov.pdf.

Vtáčia cesta

Žiaci našej školy Vám ponúkajú možnosť, ako pomôcť operencom na Myjavsku. Nech sa páči, čítajte! Vtáčia cesta. A tu je mapa, kde sa búdky nachádzajú ⇒ Mapa Vtáčej cesty.

Projekt Modernejšia škola

Tím pracovníkov našej základnej školy realizuje ďalší projekt, ktorým sa zvýši inkluzívnosť a rovnaký inovatívny prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšia sa výsledky a kompetencie detí a žiakov. Viac informácií  ⇒  Modernejšia škola.pdf.

ProjektyAktuálne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19

 

◘ Pokyny k vstupu do školy v šk. roku 2020-2021.pdf ◘

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.pdf ~

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.pdf ~

Podmienky vstupu do školy.pdf ~

Manuál pre základné školy a školské zariadenia.pdf ~

 

Odkaz na MŠVVaŠ SR → Ministerstvo školstva

O ďalších nariadeniach a opatreniach z nadriadených orgánov vás budeme aktuálne informovať.

                                                                                                                            Mgr. Jaroslav Foltín

                                                                                                                   riaditeľ školy   


 

Oznam pre zákonných zástupcov žiakov

 

Vážení rodičia, v utorok 29. septembra 2020 sa15.30 h uskutoční v ZŠ Myjava, Štúrova 18 plenárne rodičovské združenie pre školský rok 2020/2021. V školskom rozhlase sa Vám prihovorí riaditeľ školy. Po plenárnom rodičovskom združení sa budú v jednotlivých triedach konať triedne rodičovské združenia, kde si rodičia zvolia triedneho dôverníka za svoju triedu. Prvé zasadnutie Rodičovského združenia pri Základnej škole sa uskutoční v tento deň o 16.30 h v jedálni školy.

 

Nakoľko končí funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole Štúrova 18, v rámci plenárneho rodičovského združenia sa uskutočnia voľby za rodičov do Rady školy. Podľa platnej vyhlášky MŠVVaŠ SR 291/2004 Z.z. §8 odst. 4 môžu rodičia uplatniť len jeden hlas bez rozdielu počtu ich detí v škole. Žiadam rodičov, ktorí majú záujem kandidovať a pracovať v Rade školy, aby sa prihlásili osobne, mailom (riaditel@zsmyjava.org) alebo telefonicky (0905 560 371) u riaditeľa školy najneskôr do 27. 9. 2020 do 15.30 h. Do tohto termínu musí kandidát zástupca rodičov predložiť riaditeľovi školy vyplnený dokument →              → Súhlas s kandidatúrou kandidáta zástupcu rodičov.pdf.

 

Zasadnutia v tento deň sa budú konať v súlade s nariadením Úradu verejného zdravotníctva SR. Vstup do školy bude umožnený po predchádzajúcom zmeraní teploty, len s rúškom na tvári a po dezinfekcii rúk pri vchode do budovy (nariadenie MŠVVaŠ SR, RÚVZ), s vypísaným dokumentom Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti.pdf (dokument bude k dispozícii i na vrátnici) a v triedach bude sedenie upravené šachovnicovo. Odporúčame, aby sa zasadnutí v tento deň zúčastnil iba jeden zákonný zástupca žiaka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Mgr. Jaroslav Foltín

                                                                                                                            riaditeľ školy


OZNAM PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV

Ochorenie koronavírusom je možné predpokladať u osôb, ktoré okrem klinických príznakov (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť) spĺňajú tiež epidemiologické kritériá – majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu. Pokiaľ vaše dieťa má niektorý zo spomínaných príznakov, nie je nutné hneď navštevovať zdravotnícke zariadenie. Ak nastane takáto situácia, kontaktujte prosím vášho všeobecného lekára pre deti a dorast najskôr telefonicky! Po telefonickej konzultácii lekár určí ďalší postup.

 

AK TO NIE JE NEVYHNUTNĚ, NENAVŠTEVUJTE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE OSOBNE.


 

 • Prvý školský deň

  Je tu prvý septembrový týždeň a s ním aj začiatok nového školského roka 2020/2021. Žiaci sú späť v školách. Nie je tomu inak ani v Základnej škole Myjava na Štúrovej ulici. Prvý deň v škole pre našich prváčikov či návrat do školských lavíc u vyšších ročníkov bol však pre koronavírus iný ako zvyčajne. Prejavované pocity ukrývali rúška na tvárach žiakov, učiteľov i rodičov. Nedalo sa inak. No i napriek tomu všetko prebehlo, ako malo. A u tých najmenších nechýbali ani tentoraz bojazlivé úsmevy, plač a objatia. Veríme, milí prváci, že si v škole nájdete nových kamarátov a naučíte sa veľa nových vecí a že nastávajúci školský rok bude pre vás a tiež pre starších žiakov naplnením predsavzatí a plánov do budúcnosti. Fotogaléria

 • Ukončenie školského roka trochu inak

  Školský rok 2019/2020 sme všetci ukončili na pôde našej školy. Nekonala sa tradičná rozlúčka deviatakov v kultúrnom dome, pán riaditeľ sa prihovoril žiakom a učiteľom v školskom rozhlase a na vysvedčeniach sa pri niektorých predmetoch objavilo namiesto známky slovné hodnotenie absolvoval. Tak si to vyžadovala situácia. Prebehlo to trochu inak, no s úsmevom a prirodzeným pocitom úľavy a radosti z blížiacich sa prázdnin. Žiaci si odniesli koncoročné vysvedčenie, niektorí s pochvalou od triedneho učiteľa či od pána riaditeľa. A najlepší z odchádzajúcich deviatakov dostali plakety s poďakovaním za výborný prospech i reprezentáciu školy v súťažiach. V malej fotogalérii si môžete pozrieť, ktorí to boli.

 • Zápis do 1. ročníka

  V dňoch 16. a 17. apríla 2020 sa konal zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021, ktorého sa celkovo zúčastnilo 67 detí. Odklad povinnej školskej dochádzky má 13 detí, 1 žiak žiada o predčasné zaškolenie. Zatiaľ od septembra nastúpi do prvých tried 53 detí. Ďakujeme všetkým za dôveru, ktorú prejavili pri zápise svojho dieťaťa na základnú školu.

 • 31. 3. 2020

  Súčasná situácia prináša zvýšené riziko pre obete domáceho násilia.

  IPčko prináša bezpečnostný plán pre obete domáceho násilia počas karantény COVID-19. Okrem rád tu nájdete aj ďalšie kontakty na linky dôvery.

  V prípade núdze, neváhajte sa obrátiť aj na psychológa, ktorému dôverujete, či ostatných odborníkov.

 • 31. 3. 2020 Ako vysvetliť deťom s PAS aktuálnu situáciu a ako sa s nimi o tom rozprávať zistíte v aktuálnom príspevku.
 • 31. 3. 2020 Pociťujete v poslednom čase, že ste viac úzkostný? Je to normálne, ale pozitívum je, že je možné si od týchto nepríjemných pocitov pomôcť viacerými zdraviu prospešnými spôsobmi. V článku nájdete pomocou infografiky tipy, ako zvládať úzkostné stavy.yes
 • 31. 3. 2020 Má Vaše dieťa ADHD/ADD? Dnes Vám prinášam zopár tipov, ako sa s dieťaťom učiť v domácom prostredí čo najefektívnejšie.
  Autorkou článku je opäť pani psychologička J. Malček, ktorá pre Vás pripravila i včerajší článok. Nech sa páči.
 • Rady pre rodičov pri učení sa doma s dieťaťom so špecifickou poruchou učenia
  30. 3. 2020 Učiť deti doma v súčasnej situácii popri všetkých ostatných povinnostiach nie je pre rodičov jednoduché. Medzi deťmi sú však aj tie, ktoré potrebujú ešte trochu viac špeciálnejší prístup. Deti so ŠPU. Ako sa doma učiť s deťmi s dyslexiou, dysortografiou, dyskalkúliou a dysgrafiou?

Termíny školských prázdnin v šk. roku 2020/2021

 

 Prázdniny

 Posledný deň   vyučovania pred   začiatkom prázdnin

 Termín prázdnin

 Začiatok   vyučovania po   prázdninách

 jesenné

 28. október 2020

 (streda)

 29. október –

 30. október 2020

 2. november 2020

 (pondelok)

 vianoč

 22. december 2020

 (utorok)

 23. december 2020

 – 7. január 2021

 8. január 2021

 (piatok)

 polročné

 29. január 2021

 (piatok)

 1. február 2021

 (pondelok)

 2. február 2021

 (utorok)

 jar

 Banskobystrický kraj,

 Žilinský kraj,   Trenčiansky kraj

 12. február 2021

 (piatok)

 15. február –

 19. február 2021

 22. február 2021

 (pondelok)

 Košický kraj,

 Prešovský kraj

 19. február 2021

 (piatok)

 22. február –

 26. február 2021

 1. marec 2021

 (pondelok)

 Bratislavský kraj,

 Nitriansky kraj,   Trnavský kraj

 26. február 2021   (piatok)

 1. marec –

 5. marec 2021

 8. marec 2021

 (pondelok)

 veľkonoč

 31. marec 2021

 (streda)

 1. apríl –
 6. apríl 2021

 7. apríl 2021

 (streda)

 letné

 30. jún 2021

 (streda)

 1. júl –

 31. august 2021

 2. september 2021

 (štvrtok)

 

Vyučovacie hodiny a prestávky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
  Štúrova 18, 907 01 Myjava
 • +421 34 6965401

Fotogaléria