Príde Matej Tóth

V pondelok 28. mája 2018 v doobedňajších hodinách navštívi našu školu olympijský víťaz Matej Tóth.

Zmena Zákona o ochrane osobných údajov

K zmene Zákona o ochrane osobných údajov dochádza od 25. 5. 2018. Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY <EÚ> 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: pani Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Deň otvorených dverí Spartaka Myjava

V sobotu 9. júna 2018 sa v areáli myjavského štadióna uskutoční Deň otvorených dverí Spartaka Myjava. Podujatie určené širokej verejnosti sa začne o 13.00 h programom pre deti a ich rodičov. V priestore pod ihriskom s umelou trávou budú pripravené hry a súťaže, na umelej tráve sa bude konať futbalový miniturnaj detí. Ste srdečne vítaní! ► DOD Spartaka Myjava.pdf

Pre žiakov II. stupňa

Projekt Modernejšia škola

Tím pracovníkov našej základnej školy realizuje ďalší projekt, ktorým sa zvýši inkluzívnosť a rovnaký inovatívny prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšia sa výsledky a kompetencie detí a žiakov. Viac informácií  ⇒  Modernejšia škola.pdf.

Vtáčia cesta

Žiaci našej školy Vám ponúkajú možnosť, ako pomôcť operencom na Myjavsku. Nech sa páči, čítajte! Vtáčia cesta. A tu je mapa, kde sa búdky nachádzajú ⇒ Mapa Vtáčej cesty.

Projekty • V piatok 18. mája 2018 sa Myjava opäť zapojila do celoeurópskeho projektu hromadného tancovania štvorylky nazvaného Quadrille - European Dance Festival. Tejto akcie spojenej s pokusom o prekonanie Guinnessovho rekordu v synchronizovanom tanci sa opäť zúčastnila i naša základná škola. Tento rok Myjava tancovala už piatykrát a my sme nevynechali ani jeden ročník. Tento raz tancovali žiaci 4. - 8. ročníka, ale i skupinka odvážnych druhákov. Spolu sa do tohto projektu, ktorý vznikol v Slovinsku, v Myjave zapojilo 714 tanečníkov. A treba povedať, že každým rokom počet účastníkov stúpa. Všetci tanečníci museli mať tričká. Biela a modrá zaplavila námestie nášho mesta a pohľad to bol naozaj úžasný. Ďakujeme všetkým žiakom i učiteľom za to, že sa do toho tak vložili a ukázali, že sme každým rokom lepší. Naša vďaka patrí i pani Bibiane Michalcovej, ktorá viedla nácvik štorylky na pôde našej školy. Fotogaléria

 • V piatok 18. 5. 2018 sme sa my deviataci po dlhom čakaní konečne dočkali exkurzie do Osvienčimu. Odchod bol naplánovaný ráno o 5.00 h. Všetci sme boli pomerne unavení a prvých pár hodín v autobuse sme len pospávali. Po 2 hodinách jazdy sme sa skoro všetci prebrali. Našou prvou zastávkou mal byť Krakov. V Krakove sme si zrýchleným tempom prešli centrum a o hodinu sme sa vrátili do autobusu. Po približne 1,5 hodine jazdy sme dorazili do Osvienčimu. Keď sme pred našimi očami videli koncentračný tábor Auschwitz, mali sme asi všetci veľmi zmiešané pocity. Po krátkom čakaní sme vstúpili do tábora a exkurzia začala. Pani sprievodkyňa nám presne opisovala, čo sa s väzňami stalo, keď prišli do tábora. Na vlastné oči sme videli všetky hrôzy, ktoré na väzňoch boli páchané. Poniektorí ľudia mali slzy v očiach. Po dvoch hodinách v Auschwitz sme sa presunuli do druhej časti tábora Auschwitz-Birkenau. Pomaly sme prechádzali každú časť tábora a vždy nám pani sprievodkyňa povedala, čo sa na tých miestach dialo. Videli sme baraky obytné i sanitárne, prešli sme cez rampu, kde lekár v sprievode príslušníkov SS vykonával selekcie. Následne sme mali možnosť klásť otázky. Dozvedeli sme sa, že o útek sa pokúsili väzni asi 900-krát, bohužiaľ málo ich bolo úspešných. Boli by sme sa pýtali i viac, ale keďže nás hnal čas, museli sme sa vybrať naspäť. Cesta nazad nám ušla veľmi rýchlo a keďže sme po ťažkých témach potrebovali trošku vypnúť, priamo v autobuse sme si urobili zábavu. Spievali sme, tancovali

 • V piatok 11. mája 2018 začali u nás v škole sprievodné aktivity, ktoré súvisia s lepším pochopením dejín druhej svetovej vojny a vyvrcholia tematickou dejepisnou exkurziou do koncentračného tábora v Osvienčime. Prvou akciou bola beseda s členmi Klubu vojenskej histórie z Trenčína, ktorí nám prišli názorne ukázať a predviesť skutočné artefakty z čias vojny. Najväčšou atrakciou boli dobové zbrane, ktoré sa hneď stali predmetom záujmu chlapcov. Chlapi z klubu nám predviedli výzbroj a výstroj sovietskej, nemeckej i slovenskej armády. Vladimír Gašo z 9. b mal dokonca možnosť vyskúšať si plnú výbavu nemeckého vojaka, v ktorej strávil celú besedu a rozhodne to nemal jednoduché. Z pôvodne plánovaných dvoch hodín boli razom tri. Nebyť ďalších povinností našej vojenskej návštevy, boli by sme debatovali aj dlhšie. Ďakujeme Klubu vojenskej histórie v Trenčíne za autentické hodiny dejepisu. Fotogaléria

 • Dňa 9. mája 2018 sa naši žiaci úspešne prezentovali na Brezovských atletických hrách. Aktívne sa do väčšiny vypísaných disciplín zapojilo 18 žiakov z našej školy, 9 dievčat a 9 chlapcov. Súťažili v dvoch kategóriách – mladší a starší žiaci. Z pohľadu dosiahnutých výsledkov bola úspešnejšia mladšia kategória. Zlatú medailu za 1. miesto získala Nikola Dubovská a Patrik Mareček (obidvaja VI. A) v behu na 60 m. Striebornú medailu za 2. miesto získala štafeta mladších žiakov v zložení Christián Mihálik, Filip Parči, Patrik Mareček a Tomáš Horniaček (žiaci VI. A) a Nikola Dubovská v behu na 600 m. Bronzovú medailu za 3. miesto získali Ľudovít Bielčik a Kristína Marečková (obidvaja VIII. A) vo vrhu guľou, Tomáš Horniaček v skoku do diaľky, Christián Mihálik v behu na 1000 m, ďalej štafeta starších žiakovViktor Klimáček, Viktor Ragan, Timotej Ďuriš (všetci IX. A) a Jakub Jobb (VIII. A) a štafeta starších žiačokTimea Junasová, Terézia Kavická (obidve VIII. B), Kristína Marečková (VIII. A) a Nina Matušicová (VII. A). V hodnotení škôl sme obsadili v rámci okresu druhé miesto za atlétmi Brezovej pod Bradlom a pred ZŠ Myjava Viestova. Všetkým zúčastneným žiakom patrí za vzornú reprezentáciu našej školy nielen na športovisku, ale aj mimo neho, pochvala. Foto PaedDr. Radúz Dorňák

 • Dňa 10. mája 2018 sa uskutočnilo na Dubníku pri Starej Turej okresné kolo súťaže mladých záchranárov civilnej ochrany pre žiakov II. stupňa základných škôl a žiakov osemročných gymnázií. Naša škola na výborne zorganizovanej súťaži získala 2. miesto. Súťažné družstvo tvorili: Martina Bartoňová, Nikol Ela Vaculová (obidve VI. B), Ivan Fajnor (VIII. A) a Samuel Slezák (VIII. B). Postúpili do krajského kola, ktoré sa bude konať na tom istom mieste 22. mája 2018. Ďakujeme za reprezentáciu a držíme palce v postupovom kole. Foto

 • Od roku 2003 každoročne 10. mája oslavujeme svetový deň venovaný pohybu. Deň Pohybom ku zdraviu je iba jednou z iniciatív WHO (Svetovej zdravotníckej organizácie), ktorých úlohou je upozorniť na vzrastajúci problém chronických ochorení. Pohyb je nenahraditeľným prostriedkom pre každého človeka a predstavuje najmenej nákladný preventívny prostriedok na predchádzanie ochorení pohybového systému a zlepšenie zdravia obyvateľstva. Myšlienky, že kvalitu života máme vo svojich rukách, sa drží i pani učiteľka Vachulová. Vo štvrtok 10. 5. 2018 pripravila s deťmi 3. ročníka pre ostatných žiakov I. stupňa aktivity na 5 stanovištiach na školskom ihrisku. Žiaci sa „rozhýbali“ a vylepšili si náladu po chvíľach strávených pri učebniciach. Fotogaléria

 • Tematické dni sa v súčasnosti čoraz viac využívajú v edukácii. Výhod je viac. Sú motivačným činiteľom, podporujú tvorivosť vo vyučovaní, rušia stereotypy, tradičnú organizáciu vzdelávania a nenásilne rozvíjajú osobnosť žiaka. Jedinou z nevýhod je možno náročnejšia a premyslenejšia domáca príprava pedagóga. Práve kvôli spomínaným výhodám a chuti stále niečo nové vymýšľať či tvoriť, sa snažíme do výučby častejšie zaraďovať aj takéto dni. Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4.) sme sa rozhodli pre Zelený deň. V pondelok 30. apríla 2018 sme do školy prišli všetci v zelenom – učitelia aj žiaci. Na I. stupni deti počas vyučovania absolvovali Cvičenie v prírode a potom v rámci Školského klubu detí súťažili na 6 kreatívnych stanovištiach. Najlepšie 3 tímy žiakov boli ocenené, ale odborná porota sa rozhodla udeliť aj cenu fair play, ktorú získala skupina pod vedením Alexa Fašánka za kamarátske manažovanie celej skupiny počas súťaže. Pre žiakov II. stupňa sa deň začal v kmeňových triedach, kde teoreticky preberali aktuálnu tematiku. Potom sa žiaci rozdelili do dvoch kategórií – 5. – 6. ročník, 7. – 9. ročník a po menších skupinách prešli rôzne stanovištia s aktivitami – výtvarné stanovište, hudobné stanovište, puzzle, spoznávali vtáky podľa spevu, riešili úlohy v programe Alf, potravinovú pyramídu a venovali sa i tvorivej dramatike. V 1. kategórii boli udelené dve miesta – 1. miesto získali Ohrozené druhy (VI. A) a Včeličky (VI. B), 2. miesto – Recykláči (V. A) a Zelenáči (V. C). V 2. kateg

Termíny školských prázdnin

Školský rok 2017/2018

Jesenné: 30. október (pondelok) až 1. november 2017 (streda). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2017 (štvrtok).

Vianočné: 23. december 2017 (sobota) až 5. január 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2018 (pondelok).

Polročné: 2. február 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. februára 2018 (pondelok).

Jarné:

 • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 19. február (pondelok) až 23. február 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 26. februára 2018 (pondelok).

 

 • Košický a Prešovský kraj – 26. február (pondelok) až 2. marec 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. marca 2018 (pondelok).

 

 • Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 5. marec (pondelok) až 9. marec 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 12. marca 2018 (pondelok).

 

Veľkonočné: 29. marec (štvrtok) až 3. apríl 2018 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 4. apríla 2018 (streda).


Letné: 2. júl (pondelok) až 31. august 2018 (piatok). Vyučovanie sa začne 3. septembra 2018 (pondelok).

 

 

Vyučovacie hodiny

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
  Štúrova 18, 907 01 Myjava
 • +421 34 6965401

Fotogaléria