Upozornenie pre zákonných zástupcov žiakov I. stupňa

Upozornenie pre zákonných zástupcov žiakov I. stupňa

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov I. stupňa, aby urýchlene uhradili náklady

spojené s činnosťou školského klubu detí za mesiace

 

APRÍL, MÁJ a JÚN (45,00 €),

termín úhrady bol do 15. 5. 2022!

 

 

Poplatok za ŠKD

poukážte na účet!

 

IBAN: SK30 0900 0000 0051 7163 5943

Dokumenty k prijatiu žiakov do ZŠ (2. - 9. roč.)

◘ Žiadosť o prijatie do ZŠ.pdf 

◘ Dotazník žiaka.pdf 

◘ Prihláška do športovej triedy.pdf  ◘    (prihláška len pre žiaka nastupujúceho do 5. ročníka)

Informácie pre budúcich prvákov

Informácie pre budúcich prvákov

Spolu múdrejší 3

Spolu múdrejší 3

Naša škola prijala výzvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zapojila sa do programu doučovania Spolu múdrejší 3 na mesiace január až jún 2022.

Bližšie informácie tu → Spolu múdrejší 3.pdf

Oznamy pre stravníkov

Oznamy pre stravníkov

 

Žiaci môžu požiadať o vrátenie preplatku za stravu vyplnením nasledujúcej žiadosti. 

 

◘ Žiadosť o vrátenie                    preplatku za stravu ◘

 

Žiaci, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, vyplnia nasledujúcu prihlášku

 

◘ Prihláška na stravu na            školský rok 2021/2022 ◘

 

Číslo účtu

IBAN: SK31 0900 0000 0051 7163 6022

 

Ďakujeme za bezplatný užívateľský komfort pri práci v online prostredí pre pedagógov i žiakov.

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

Zmena Zákona o ochrane osobných údajov nadobudla účinnosť 25. 5. 2018. Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článku č. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY <EÚ> 2016/679) zabezpečuje firma EuroTRADING s. r. o., ktorá poskytuje ZODPOVEDNÚ OSOBU.   Je to Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti. Viac informácií si môžete prečítať na  www.eurotrading.sk/zo/ .

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú prístupné v časti Zásady ochrany osobných údajov.pdf

Projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov

Podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asitstentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg) na školách.

Do školy prichádza nová školská kolekcia! Ďakujeme za hlasovanie. Víťazný motív č. 1 použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny a tričká, ale aj tepláky, batohy, čiapky a ďalšie kúsky. :-)


Pomôž našej škole vyhrať výpočtovú techniku od Lidla!

Aj vďaka vášmu hlasu môžeme vybaviť našu školu modernými notebookmi i desktopmi, monitormi i kamerami a ďalšou technikou v hodnote až 40 000 eur! Stačí nakupovať v Lidli a zbierať balíčky nálepiek „Slovenskô ako maľované“. Vo vnútri nájdete kartičku s hlasovacím kódom, s ktorým môžete od 2. mája do 30. júna 2022 zabojovať za našu školu na stránke malovaneslovensko.sk

Ďakujeme za každý hlas!

Počítame s tvojím hlasom.pdf

 • Atletický 4-boj mladších žiačok

  Dňa 10. 5. 2022 sa v ZŠ Viestova konalo okresné kolo 4-boja mladších žiačok ZŠ. Našu školu zastupovala Simona Dugová zo VI. A triedy. 4-boj pozostával zo štyroch disciplín → hod raketkou Nerf Vortex, šprint na 60 m, skok do diaľky, beh na 600 m. Simonka sa v konkurencii iných škôl nestratila, naopak, dokázala sa veľmi dobre zviditeľniť. Celkovo sa zo všetkých žiačok umiestnila na úžasnom 2. mieste. Srdečne gratulujeme! Fotogaléria

 • Konverzačný kurz ANJ

  Po dvojročnej výluke kvôli covidu k nám do školy opäť zavítal lektor anglického jazyka, pán Graham Last, ktorý vedie týždňové konverzačné kurzy v ANJ. Tentoraz sme mu zverili žiakov 8. ročníka. Na kurz sa prihlásili deti, ktoré angličtina baví, radi po anglicky rozprávajú alebo sa potrebovali trošku „rozrozprávať“. V pondelok 25. 4. 2022 sa kurz rozbehol a 17 žiakov v príjemných priestoroch školskej knižnice začalo cibriť svoju angličtinu. Spočiatku z nich slová vychádzali pomaly, neboli si istí gramatikou a priveľmi sa kontrolovali. Pán Last ich trpezlivo počúval, občas opravil chybu, poradil inú stavbu vety, zmenil slovosled. Postupne bolo na deťoch vidieť, že sa na spoločné konverzačné témy tešia, každým dňom si viac veria a vyjadrujú sa plynulejšie. Robili rôzne projekty, prešli zaujímavé konverzačné témy, spievali pesničky. Pracovali samostatne, vo dvojiciach i v tímoch. Rozšírili si slovnú zásobu, naučili sa spolupracovať. Na konci kurzu dostali záverečné certifikáty, urobili si spoločné fotky. Z kurzu odchádzali žiaci spokojní, pretože vety už neprekladali, ale im samé prichádzali na jazyk. Od lektora, pána Grahama Lasta, sme dostali aj spätnú väzbu, kde našich ôsmakov charakterizoval ako „zaujímavú a motivovanú skupinu, ochotnú otestovať svoje schopnosti v rôznych aktivitách, vzdelávacích hrách a súťažiach“. Sám badal „výrazné zmeny v ochote rozprávať a odpovedať na otázky“. Kde sa na začiatku zdvihla jedna ruka, bolo na konci kurzu zdvihnutých rúk oveľa viac. Vyzdvih

 • Štvrtáci na Gazdovskom dvore

  Jednou z možností, ako spoznávať miestnu kultúru a tradície, je gastronómia. Za tradičným kuchárskym umením sa v pondelok 16. mája 2022 vybrali žiaci IV. A triedy. Navštívili výchovno-vzdelávacie podujatie pre deti materských, základných a stredných škôl v Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Podujatie Ľudová strava je zamerané na rozprávanie o ľudovom stravovaní a tradičných jedlách Myjavska. Deti si za pomoci lektorov uvarili lekvárové perky s makom a orechmi a upiekli posúchy v chlebovej peci. Dozvedeli sa, ako sa kedysi piekol domáci chlebík a že kuchyňa nebola vždy taká bohatá a pestrá. Ochutnali vlastnoručne pripravené jedlá, zatancovali si na pieseň Šla Anička do zelí. Návrat do školy sa niesol v znamení turistiky a pekný deň štvrtákom určite spestrila i malá zastávka na zmrzlinu. Fotogaléria

 • Plavecký výcvik

  Od pondelka 9. mája 2022 do piatka 13. mája 2022 myjavská mestská plaváreň hostila našich žiakov 3. a 4. ročníka. Pod vedením skúsených inštruktorov plávania absolvovali tretiaci základný a štvrtáci zdokonaľovací plavecký výcvik. Cieľom výcviku bolo eliminovať strach z vody, naučiť plávať všetkých zúčastnených, prípadne zdokonaliť už nadobudnuté plavecké schopnosti žiakov. Deti boli rozdelené do družstiev, každý plavecký deň začínali rozcvičkou. Zvládli splývanie, plávanie pod vodou, ponáranie s hľadaním predmetu na dne bazéna, skoky do vody, celkovú súhru horných a dolných končatín s dýchaním, precvičili si jednotlivé plavecké štýly a zdokonalili sa v technike. V závere plaveckého výcviku mohli žiaci preukázať svoje získané plavecké schopnosti v pretekoch. Po záverečných pretekoch čakalo deti mokré vysvedčenie a malá sladká odmena. Ale najdôležitejšia bola radosť detí z pobytu vo vode, ktorú bolo na ich tvárach badať počas celého výcviku. Ďakujeme plavčíkom, sme na našich malých plavcov hrdí. Fotogaléria

 • Malý futbal mladších žiakov

  V stredu 27. 4. 2022 sa na umelej tráve Spartaku Myjava konalo regionálne kolo Malého futbalu mladších žiakov ZŠ. Okrem nás sa ho zúčastnili ZŠ Lúka a ZŠ Novomeského Trenčín. Našu školu reprezentovali Jamrich Cristian Mario, Jandík Tomáš, Černák Noel, Gálik Samuel, Pochylý Matej, Sivák Samuel, Smolík Mário, Vojtek Tobias, Marek Filip a Romančík Jakub. I keď tuho bojovali, nestačilo to. Súperi mali hernú prevahu, naše družstvo prehralo obidva náročné zápasy a umiestnilo sa na 3. mieste. Smútok v tvárach našich hráčov prezrádzal, čo prežívali. Nevadí, ďakujeme chlapci. Foto

 • Deň narcisov

  Dňa 28. apríla 2022 sa už tradične konala verejno-prospešná zbierka organizovaná Ligou proti rakovine. Deň narcisov sa na Slovensku konal už 26. krát. A tak sme sa i my ako škola rozhodli zapojiť a svojím dobrovoľným peňažným príspevkom pomôcť onkologickým pacientom v ich neľahkom boji. Vyzbierali sme krásnych 386,31 € a na znak solidarity sme si pripli symbol tohto dňa, žltý narcis. ĎAKUJEME. PaedDr. Nadežda Tomišová Fotogaléria

 • Super Florbal POHÁR

  Super Florbal POHÁR 2022 ponúka žiakom a žiačkam možnosť vyskúšať si zážitkovo výkonnostný šport s možnosťou jeho prepojenia na florbalové kluby. Vo štvrtok 21. 4. 2022 sa na Gymnáziu Myjava uskutočnilo okresné kolo vo florbale starších žiakov a starších žiačok za účasti štyroch škôl → ZŠ Štúrova, ZŠ Viestova, Gymnázium Myjava, ZŠ Brezová pod bradlom. Naši chlapci s nezlomnou vôľou a bojovnosťou vyhrali všetky tri zápasy a postúpili do regionálneho kola, ktoré sa bude konať v máji v Trenčíne. Blahoželáme reprezentantom našej školy – Baláž Pavol, Valachy Samuel, Halenár Ondrej, Janiga Martin, Jozefák Richard, Kováč Juraj, Kulíšek Matúš, Michalička Martin, Sládek Filip, Belanský Jonáš, Jarábek Martin a Pecen Patrik. Zostava starších žiačok – Jančeková Nina, Ochodnická Vanesa, Siváková Aneta, Zgurišová Viktória, Bartošová Anika, Čuvalová Viera, Jancová Aneta, Vičíková Karolína, Omastová Aneta, Malíková Vanessa a Petrášová Miroslava odohrala všetky tri zápasy s prehrou. Florbal však určite u nich nestratil na obľúbenosti. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy. Foto

 • McDonald's Cup je späť

  23. ročník najväčšieho a najobľúbenejšieho futbalového turnaja McDonald’s Cup pre prvý stupeň základných škôl je konečne späť. Okresné kolo školskej súťaže v malom futbale koedukovaných družstiev chlapcov a dievčat prebehlo v utorok 26. 4. 2022 v našej škole. Keďže sa dve družstvá nedostavili, uskutočnil sa iba jeden zápas → Štúrova – ZŠ Vrbovce s výsledkom 8:6. Počet gólov napovedá o tom, že zápas bol zaujímavý a že nás súper i trochu potrápil. Podstatné však je, že sa prvostupniari takýmto spôsobom opäť mohli radovať z futbalu. Naše minifutbalové družstvo postupuje do krajského kola, ktoré sa bude konať v máji v Trenčíne. Foto

Termíny školských prázdnin v šk. roku 2021/2022

 

 Prázdniny

 Posledný deň   vyučovania pred   začiatkom prázdnin

 Termín prázdnin

 Začiatok   vyučovania po   prázdninách

 jesenné

 27. október 2021

 (streda)

 28. október –

 29. október 2021

 2. november 2021

 (utorok)

 vianoč

 22. december 2021

 (streda)

 23. december 2021

 – 7. január 2022

 10. január 2022

 (pondelok)

 polročné

 3. február 2022

 (štvrtok)

 4. február 2022

 (piatok)

 7. február 2022

 (pondelok)

 jar

 

 Košický kraj,

 Prešovský kraj

 

 18. február 2022

 (piatok)

 

 

 21. február –

 25. február 2022

 

 

 28. február 2022

 (pondelok)

 

 Bratislavský kraj,

 Nitriansky kraj,

 Trnavský kraj

 25. február 2022

 (piatok)

 28. február –

 4. marec 2022

 7. marec 2022

 (pondelok)

 Banskobystrický kraj,

 Žilinský kraj,   Trenčiansky kraj

 4. marec 2022   (piatok)

 7. marec –

 11. marec 2022

 14. marec 2022

 (pondelok)

 veľkonoč

 13. apríl 2022

 (streda)

 14. apríl –
 19. apríl 2022

 20. apríl 2022

 (streda)

 letné

 30. jún 2022

 (štvrtok)

 1. júl –

 31. august 2022

 5. september 2022

 (pondelok)

 

Vyučovacie hodiny a prestávky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
  Štúrova 18, 907 01 Myjava
 • +421 34 6965401

Fotogaléria