Školské klzisko v prevádzke!

Školské klzisko v prevádzke!

Ak sa radi korčuľujete, navštívte naše klzisko. Vstup je bezplatný, len Vás prosíme, aby ste dodržiavali Prevádzkový poriadok klziska.pdf.

Všetci ste srdečne vítaní. Tešíme sa na Vás!

PO - PI

15.00 h – 17.00 h

SO, NE

9.00 h – 17.00 h

Ďakujeme za bezplatný užívateľský komfort pri práci v online prostredí pre pedagógov i žiakov.

Ďalší úspešný projekt

Ďalší úspešný projekt

Riaditeľ školy by Vám rád oznámil, že naša škola bola úspešná v ďalšom projekte. Hlavným cieľom projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štúrova v Myjave je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov prostredníctvom vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Naša škola tak získa modernejšie učebne biológie, chémie, informatiky i techniky, novú jazykovú učebňu a tiež úplne novú knižnicu. Projekt podporený sumou 125 906 € by sa mal začať realizovať v priebehu jesene.

Konečne nová telocvičňa

Konečne nová telocvičňa

Riaditeľ školy s radosťou odkazuje všetkým žiakom, že v blízkej budúcnosti dostane naša telocvičňa nový šat. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci výzvy zameranej na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy podporí v tomto roku spolu 101 projektov na výstavbu, dostavbu či rekonštrukciu školských telocviční. Medzi úspešných žiadateľov patrí i naša základná škola, ktorej bol udelený grand vo výške 74 974 € na komplexnú rekonštrukciu telocvične. Viac informácií si môžete prečítať na www.minedu.sk.

 

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

Zmena Zákona o ochrane osobných údajov nadobudla účinnosť 25. 5. 2018. Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článku č. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY <EÚ> 2016/679) zabezpečuje firma EuroTRADING s. r. o., ktorá poskytuje ZODPOVEDNÚ OSOBU.   Je to Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti. Viac informácií si môžete prečítať na  www.eurotrading.sk/zo/ .

Projekt Modernejšia škola

Tím pracovníkov našej základnej školy realizuje ďalší projekt, ktorým sa zvýši inkluzívnosť a rovnaký inovatívny prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšia sa výsledky a kompetencie detí a žiakov. Viac informácií  ⇒  Modernejšia škola.pdf.

Vtáčia cesta

Žiaci našej školy Vám ponúkajú možnosť, ako pomôcť operencom na Myjavsku. Nech sa páči, čítajte! Vtáčia cesta. A tu je mapa, kde sa búdky nachádzajú ⇒ Mapa Vtáčej cesty.

Projekty • Okresné kolo v basketbale starších žiačok

  Telocvičňa v základnej škole na Viestovej ulici bola dňa 23. 1. 2019 dejiskom okresného kola v basketbale starších žiačok základných škôl. Naše dievčatá v zložení Nikola Dubovská, Natália Hutyrová a Monika Marková zo 7. a; Kristína Martonová a Romana Kodajová z 8. a; Kristína Marečková z 9. a a Emma Čuvalová, Timea Junasová a Terézia Kavická z 9. b obsadili 2. miesto. Blahoželáme! Foto

 • Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

  Dňa 18. januára 2019 sa na pôde Centra voľného času v Myjave konalo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Z našej školy sa na súťaži zúčastnili žiaci z IX. B triedy, Emma Čuvalová, Matúš Pánik a Terézia Kavická. V kategórii 1B (8. – 9. ročník) sa stala úspešným riešiteľom Emma Čuvalová a zároveň získala nádherné 1. miesto. Emma nás bude reprezentovať v krajskom kole súťaže, ktoré sa bude konať vo februári v Trenčianskej Teplej. Blahoželáme k zaslúženému úspechu a všetkým deviatakom ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Angličtinári v okresnom kole

  V stredu 16. januára 2019 sa v Centre voľného času v Myjave konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Do súťaže sa zapojilo 5 škôl – ZŠ Štúrova Myjava, ZŠ Viestova Myjava, 8-ročné gymnázium Myjava, ZŠ Brezová pod Bradlom a ZŠ Krajné. Predsedníčkou OK bola Mgr. Viera Michalicová zo ZŠ Brezová pod Bradlom. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci, Marek Sartoris zo 7. c v kategórii 1A (5. – 7. ročník) a Monika Sabová z 9. a v kategórii 1B (8. – 9. ročník). V neľahkom súboji a silnej konkurencii žiakov boli obaja naši zástupcovia úspešnými riešiteľmi. Marek vo svojej kategórii získal s počtom bodov 55 krásne 1. miesto a postupuje do krajského kola olympiády. Monika obsadila v kategórii 1B vynikajúce 5. miesto. Monike aj Marekovi srdečne gratulujeme, veľmi pekne im obom ďakujeme za reprezentáciu našej školy a prajeme im ešte veľa úspechov a chuti do ďalšieho „spíkovania“. Mgr. Andrea Nečasová

 • Rusko mojimi farbičkami

  Rusko mojimi farbičkami - výstava žiackych prác a hodina ruštiny trochu inak

  Výstavu slávnostne otvoril tretí tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie Alexej Kulagin v utorok 15. 1. 2019 práve na našej škole. Po privítaní pánom riaditeľom a príhovore pána tajomníka recitovala Buninovu báseň Monika Sabová a ruštinári zaspievali známu Kaťušu v sprievode harmoniky pani učiteľky Naďovej. Pozvanie prijala i pani Kmeťová zo Školského úradu mesta Myjava.

  V roku 2017 sa šesť našich žiačok zapojilo do výtvarnej súťaže Rusko mojimi farbičkami, ktorú organizovalo Veľvyslanectvo RF na Slovensku pri príležitosti 25-ročnej diplomatickej spolupráce. Zúčastnili sme sa slávnostného udeľovania cien J. E. veľvyslancom Fedotovom v Bibiane. Z prác bola vydaná kniha. Kresby a maľby však môžu vidieť aj iní vďaka putovnej výstave. Môžete ju navštíviť aj VY na prízemí našej školy do konca januára.

 • Lyžiarsky výcvik 4. ročník

  Žiaci 4. ročníka spolu s niekoľkými piatakmi absolvovali v termíne od 14. 1. do 18. 1. 2019 plánovaný lyžiarsky výcvik. Päťdňový výcvikový kurz prebiehal tradične v lyžiarskom stredisku Skiland v Starej Myjave. Deti sa naučili hlavné lyžiarske zručnosti - základy jazdy, pády a brzdenie a tiež to, ako zjazdiť terén so správnym držaním tela. Pre väčšinu žiakov to bolo prvé stretnutie s týmto zimným športom, preto niektorí „bojovali“ s lyžiarskym vlekom či so samotným obúvaním lyžiarok. Vytýčený cieľ v podstate splnili všetci žiaci. A za svoju vytrvalosť, šikovnosť a zdatnosť boli ocenení medailami. Ďakujeme lyžiarskemu stredisku za ústretovosť a všetkým inštruktorom školy za trpezlivosť a pomoc, ktorú poskytovali žiakom počas celého náročného týždňa. Fotogaléria Lyžiarsky výcvik 4. ročník (1).MP4 Lyžiarsky výcvik 4. ročník (2).MP4

 • Žiaci na Labuťom jazere

  Krátko po začiatku nového roku, vo štvrtok 10. januára 2019, sa autobus „ruštinárov“ vybral po vyučovaní na výstavu Zlatý vek Peterhofu od Petra I. po Katarínu II. na Bratislavskom hrade. Voľný vstup nám zabezpečilo Veľvyslanectvo Ruskej federácie. Večer sa nám otvorili brány novej budovy SND, aby nás očaril balet Labutie jazero od P.I. Čajkovského. Chcem sa poďakovať Veľvyslanectvu RF za spoluprácu, pánovi Kolárikovi za bezpečné dopravenie exkurzie a žiakom za zodpovednosť prísť včas na piatkové vyučovanie. Mgr. Marcela Mosná Fotogaléria ► Prečítajte si, čo povedali žiaci. ►►►

 • KOMPARO deviatakov

  Dňa 15. novembra 2018 sa uskutočnilo testovanie žiakov 9. ročníka – KOMPARO. Na toto testovanie sa mohli žiaci dobrovoľne prihlásiť a overiť si svoje vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky. Hodnotenie v percentách dostal každý žiak individuálne. Celkové výsledky sú: matematika 64,1% (celoslovenský priemer je 60,3%) a slovenský jazyk a literatúra 57,8% (celoslovenský priemer je 54,8%). Mgr. Dana Naďová

Termíny školských prázdnin

Školský rok 2018/2019

Jesenné: 30. október (utorok) až 2. november 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. novembra 2018 (pondelok).

Vianočné: 27. december 2018 (štvrtok) až 7. január 2019 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2019 (utorok).

Polročné: 1. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 4. februára 2019 (pondelok).

Jarné:

 • Košický a Prešovský kraj – 18. február (pondelok) až 22. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 25. februára 2019 (pondelok).

 

 • Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 25. február (pondelok) až 1. marec 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 4. marca 2019 (pondelok).

 

 • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 4. marec (pondelok) až 8. marec 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 11. marca 2019 (pondelok).

 

Veľkonočné: 18. apríl (štvrtok) až 23. apríl 2019 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 24. apríla 2019 (streda).


Letné: 1. júl (pondelok) až 31. august 2019 (sobota). Vyučovanie sa začne 2. septembra 2019 (pondelok).

 

 

Vyučovacie hodiny

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
  Štúrova 18, 907 01 Myjava
 • +421 34 6965401

Fotogaléria