Zber papiera

Od 27. marca 2017 do 31. marca 2017 sa v našej základnej škole uskutoční zber papiera. Papier sa bude zbierať v priestoroch bočného vchodu do školskej jedálne v čase ráno od 7.30 h do 8.00 hpoobede od 15.00 h do 16.00 h. Chystajte balíky a krabice, vypracte skrine, povaly a pivnice!  

Vtáčia cesta

Žiaci našej školy Vám ponúkajú možnosť, ako pomôcť operencom na Myjavsku. Nech sa páči, čítajte! Vtáčia cesta. A tu je mapa, kde sa búdky nachádzajú ⇒ Mapa Vtáčej cesty.

ProjektyPOZVÁNKA

Milí rodičia a deti, pozývame Vás na Deň otvorených dverí. V stredu 22. marca 2017 v čase od 9.00 h do 11.35 h si môžete prezrieť priestory našej základnej školy a školského areálu. Malí i veľkí, príďte medzi nás, všetci ste srdečne vítaní! Deň otvorených dverí.pdf

 

Vážení rodičia, firmy, bývalí žiaci, priatelia a zamestnanci školy, obraciame sa na Vás s prosbou o venovanie 2 % z daní v prospech našich žiakov.

Venujte nám 2% z Vašich daní a pomôžete tým svojim deťom a našim žiakom skvalitniť výchovno-vzdelávací proces. Vami poukázaná suma bude použitá na zlepšenie podmienok pre žiakov Základnej školy Štúrova 18 v Myjave.                             

Obchodné meno: Rodičovské združenie pri II. Základnej škole     

Sídlo: Štúrova 18, 907 01 Myjava                         .   

Právna forma: Občianske združenie               

IČO: 17319617466

Postup krokov na poukázanie 2 % pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a potrebné dokumenty:

  Postup krokov na poukázanie 2 %, 3 % z dane.pdf                                                                                      Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2016.pdf                                                                                 Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.pdf  

                                                                      

 

 • Marec je mesiacom knihy už od roku 1955 na počesť Mateja Hrebendu, ktorý bol šíriteľom slovenskej a českej literatúry. Narodil sa a aj zomrel v marci. Bol slepý, to mu však nebránilo venovať sa zbieraniu kníh a ich zachraňovaniu. Rozširovaním obľúbených kalendárov a populárnej spisby medzi pospolitým slovenským ľudom sa zaslúžil o to, že aj chudobní a nevzdelaní ľudia spoznávali knižnú kultúru a získavali prehľad o verejnom dianí. Svoju súkromnú zbierku kníh daroval Matici slovenskej a prvému slovenskému gymnáziu v Revúcej.

 • Už tradične naša škola hostí lektorov z nemecky hovoriacich krajín. Tretí marcový týždeň nebol výnimkou a na Štúrovu ulicu opäť zavítali štyria lektori nemeckého jazyka z Nemecka a zo Švajčiarska. Počas dňa absolvovali žiaci 7. - 9. ročníka 5 hodín komunikácie v nemeckom jazyku. Lektori prostredníctvom edukačných hier spestrili žiakom vyučovanie a predstavili im základné fakty a tradície krajiny, z ktorej pochádzajú. Hodiny sa niesli v príjemnej atmosfére. Aktivity boli zamerané nielen na zlepšenie jazykovej úrovne v kreatívnom duchu, ale aj na vzájomné spoznanie sa, rozvíjanie sebareflexie, tolerancie k druhým a odbúranie strachu z rozprávania v inom jazyku. Veď znalosť cudzieho jazyka je i dnes povinnosťou a samozrejmosťou. Samotní žiaci hodnotia hodiny s nemeckými lektormi pozitívne: „Lektorky boli veľmi príjemné. Pomáhali nám pri aktivitách a pripravili si pre nás poučné hry, ktoré nám rozširovali našu slovnú zásobu. Bola to zábava a na záver sme si zaspievali aj nemeckú pesničku.“ (Timea Mesárošová, 8.b) ⇒ „Na hodine sa mi páčilo, že sme sa mohli rozprávať s pravými Nemcami, hrali sme sa a prostredníctvom hier sme si zlepšili slovnú zásobu.“ (Emma Čuvalová, 7.b) Foto                                                                                           Mgr. Lenka Eglová

 • Fašiangy sú prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Sú symbolom zábavy, veselosti a tiež tradičných karnevalov. A taký fašiangový karneval sa pred jarnými prázdninami konal aj v našej škole. V stredu 22. februára 2017 sa žiaci predstavili vo svojich maskách. V čase od 13.00 h do 15.00 h vystúpili s programom deti z I. stupňa a 10 najlepších masiek bolo ocenených plyšovými hračkami. Počas zábavy sa tiež losovala tombola, v ktorej deti vyhrali rôzne školské potreby. Na druhom stupni karneval prebiehal od 17.00 h do 20.00 h. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: malá skupina (víťaz Vikingovia IX. B) a veľká skupina (víťaz The old games VIII. B). Umiestnené masky na prvých miestach v jednotlivých kategoriách získali sladkú odmenu. Žiaci si zaspievali a zatancovali na diskotéke, ktorú viedol Marián Jakubec. A ako si to užívali, môžete vidieť vo fotogalérii.

 • Tak už aj štvrtáci na našej škole sa môžu pochváliť, že lyžovanie je zábava. Prišli na to tretí februárový týždeň. Od 13. 2. 2017 do 17. 2. 2017 navštevovali Skiland na Starej Myjave. Bolo ich veru neúrekom, čo ešte nestáli na lyžiach. Niektorí aj slzičku vypustili, ale odmenou bola odvaha zvládnuť základy lyžovania a jazdu na vleku. Nakoniec sa toho zmocnili tak, že to bola len zábava! Poďakovanie patrí inštruktorom a učiteľom v jednej osobe, ktorí zo seba dali maximum, aby žiaci nadobudli pozitívny vzťah k tomuto náročnému, ale krásnemu zimnému športu. Teraz je už len na štvrtákoch, či budú získané zručnosti rozvíjať alebo budú aspoň pripravení na lyžiarsky výcvik, ktorý ich čaká v 7. ročníku. Lebo sa hovorí: „Čo sa raz naučíš, to ti už nik nevezme!“ Novopečeným lyžiarom zo IV. A a IV. B blahoželáme. Fotogaléria

 • Keďže sa v školskom klube detí venujeme aj športu, vybrali sme v mesiaci február pre deti obľúbenú loptovú súťaž vo vybíjanej. Vo štvrtok 9. 2. 2017 si žiaci štvrtých a tretích ročníkov zmerali svoje sily v telocvični školy. Deti sme rozdelili a vytvorili sme družstvá podľa ročníkov a zmiešané družstvo. To bolo kriku a povzbudzovania. Ale tak to má byť pri športových výkonoch. Zúčastnení žiaci si užili chvíle plné športu, zábavy a priateľskej atmosféry. Gratulujeme všetkým zúčastneným družstvám. Foto

 • V utorok 7. 2. 2017 sa na pôde Gymnázia v Myjave uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády, na ktorom sa zúčastnili štyria žiaci našej školy. Timotej Hrin a Lukáš Horniaček z V. B boli úspešnými riešiteľmi tejto súťaže a Lukáš Horniaček obsadil 3. miesto v kategórii piatakov. O týždeň neskôr, v utorok 14. 2. 2017 v Základnej škole Viestova 1 prebehlo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Našu školu reprezentovalo osem žiakov zo 6. - 9. ročníka. Deviatakom sa darilo menej, dievčatá z VIII. B Aurélia Bolechová a Tereza Lhotská boli úspešné riešiteľky. V kategórii siedmakov nás zastupovala Monika Sabová (VII. A) a Nina Medveďová (VII. B), ktoré sa zaradili medzi úspešných riešiteľov a Nina Medveďová získala výborné 1. miesto a postup do krajského kola. Šiestaci Nicolas Duroška (VI. A) a Benjamín Valo (VI. B) taktiež nesklamali. Nielenže boli úspešní riešitelia, ale obsadili prvé dve priečky. Benjamín Valo 1. miesto a Nicolas Duroška 2. miesto vo svojej kategórii. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu školy, blahoželáme k dosiahnutým úspechom a siedmačke Nine držíme palce v krajskom kole.

 • Ako je v našej škole zvykom, každý rok sa siedmy ročník vyberie na lyžiarsky výcvik. Bolo tomu tak i tento rok. Od 22. januára do 27. januára 2017 sa žiaci VII. A a VII. B vybrali na Veľkú Raču. Odchod bol v nedeľu ráno. S úsmevom na tvári sme nastúpili do autobusu, zamávali rodičom a odišli smer Kysucké Beskydy - Snowparadise Veľká Rača. Keď sme dorazili do cieľa, každý naložil svoj náklad do ratraku a nasadli sme na lanovku, ktorá nás vyviezla hore k chate Tadeáš, známej ako AVC. Od tejto chvíle začal týždeň plynulého lyžovania a snowboardovania. Niektorí sa učili lyžovať, niektorí sa len zdokonaľovali v tom, čo vedeli. Tento rok sme si mohli vyskúšať i bežkovanie. Päť žiakov doobeda a päť poobede. Každý večer sme mali program, ktorý pripravil vždy iný tím. Takže zábava bola tiež. Celý týždeň bol skvelý a zostane v našich spomienkach ešte poriadne dlho. Matúš Pánik (VII. B) Fotogaléria

Termíny školských prázdnin

Školský rok 2016/2017

Jesenné: 28. október (piatok) až 1. november 2016 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 2. novembra 2016 (streda).

Vianočné: 23. december 2016 (piatok) až 6. január 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 9. januára 2017 (pondelok).

Polročné: 3. február 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 6. februára 2017 (pondelok).

Jarné:

 • Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 20. február (pondelok) až 24. február 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 27. februára 2017 (pondelok).

 • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 27. február (pondelok) až 3. marec 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 6. marca 2017 (pondelok).

 • Košický a Prešovský kraj – 6. marec (pondelok) až 10. marec 2017 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 13. marca 2017 (pondelok).

 

Veľkonočné: 13. apríl (štvrtok) až 18. apríl 2017 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 19. apríla 2017 (streda).

Letné: 3. júl (pondelok) až 31. august 2017 (štvrtok). Vyučovanie sa začne 4. septembra 2017 (pondelok).

 

 

Vyučovacie hodiny

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
  Štúrova 18, 907 01 Myjava
 • +421 34 6965401

Fotogaléria