Upozornenie pre zákonných zástupcov žiakov I. stupňa

Upozornenie pre zákonných zástupcov žiakov I. stupňa

Upozorňujeme zákonných zástupcov žiakov I. stupňa, aby urýchlene uhradili náklady

spojené s činnosťou školského klubu detí za mesiace

 

APRÍL, MÁJ a JÚN

(45,00 €),

 termín bol do

15. 5. 2024!

 

Poplatok za ŠKD

poukážte na účet!

 

IBAN: SK30 0900 0000 0051 7163 5943

Oznamy pre stravníkov → Ako platiť

Oznamy pre stravníkov → Ako platiť

 

Žiakom, ktorí sa stravujú v školskej jedálni, ponúkame návod, ako uskutočniť potrebné platby cez EduPage.

 

Po príhlásení cez konto žiaka (každý žiak má svoje prihlasovacie meno a heslo) kliknite na dlaždicu Platby.

 

 Ako platiť 

 

◘ Platby na EduPage pre rodičov - základné otázky 

 

POZOR!

Pri platbe je nutné uviesť variabilný symbol.

VS → meno, priezvisko a trieda žiaka

 

Číslo účtu šk. jedáleň

IBAN: SK31 0900 0000 0051 7163 6022

 

Dokumenty k prijatiu žiakov do ZŠ (2. - 9. roč.)

◘ Žiadosť o prijatie do ZŠ.pdf 

◘ Dotazník žiaka.pdf 

◘ Prihláška do športovej triedy.pdf  ◘    (prihláška len pre žiaka nastupujúceho do 5. ročníka)

Školský klub detí - výška mesačného príspevku

Školský klub detí - výška mesačného príspevku

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD na základe VZN č. uznesenia 91/06/2022 zo dňa 23. 6. 2022 sa stanovuje vo výške

15,00 EUR na každé dieťa

IBAN: SK30 0900 0000 0051 7163 5943

bez ohľadu na to, či školský klub detí navštevujú súrodenci.

VZN o určení výšky mesačného príspevku do ŠKD.pdf

Smernica o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD.pdf

My sme Štúrova

Ponúkame vám videá zo života našej školy.

» Tematické dni «

» Beseda so spisovateľkou «

Ďakujeme za bezplatný užívateľský komfort pri práci v online prostredí pre pedagógov i žiakov.

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

Zmena Zákona o ochrane osobných údajov nadobudla účinnosť 25. 5. 2018. Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článku č. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY <EÚ> 2016/679) zabezpečuje firma EuroTRADING s. r. o., ktorá poskytuje ZODPOVEDNÚ OSOBU.   Je to Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti. Viac informácií si môžete prečítať na  www.eurotrading.sk/zo/ .

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú prístupné v časti Zásady ochrany osobných údajov.pdf

Projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

~ Národný projekt POP II.pdf ~

Podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov, asitstentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg) na školách.

Projekt Modernejšia škola

 • Ako tretiaci výletovali

  Vo štvrtok 6. júna 2024 žiaci tretieho ročníka podnikli zaujímavý a zábavný výlet do výrobne papiera PETRUS v Prietrži. Dozvedeli sa, ako sa ručne vyrába papier a tiež si to vyskúšali. Ich cesta pokračovala na hrad Červený Kameň. Pani sprievodkyňa im ukázala zaujímavosti hradu, ktoré si žiaci s veľkým nadšením odfotili. V hradnom parku si nakúpili malé drobnosti a pri hrách si patrične veľkosť parku užili. Dobrá nálada sprevádzala všetkých aj cestou späť, a tak ani nezbadali, ako im pri spievaní cesta rýchlo ubiehala a ocitli sa tak znova pri škole, kde ich už „vykúkali“ nedočkaví rodičia. 😊 Mgr. Miriam Gazdová Fotogaléria

 • Zdravý úsmev 1. ročník

  Počas jarných mesiacov naši prváci zrealizovali projekt Zdravý úsmev so študentkou Teréziou Mozolákovou. Terezka svojimi pútavými prezentáciami, názornými ukážkami i aktivitami priblížila prvákom starostlivosť o ústnu hygienu. Nechýbala ani správna výživa i informácie, ako môže vzniknúť ochorenie zúbka. Na záver každého stretnutia čakal na prvákov krátky pracovný list, v ktorom si upevnili svoje získané vedomosti. Veríme, že spoločné stretnutia s Terezkou našim prvákom priblížili, ako sa správne starať o zúbky. Ďakujeme! Mgr. Adriana Poláková Fotogaléria

 • Aj tretiaci plávali

  Tak, a je hotovo! Svoj základný plavecký výcvik ukončili i žiaci 3. ročníka. Na Mestskej plavárni Myjava a opäť pod dohľadom inštruktorov a pani učiteliek si prešli cvičenia a hry vo vodnom prostredí, splývanie, dýchanie a orientáciu vo vode, skoky do vody z rôznych polôh, tí zdatnejší si zdokonaľovali techniku plaveckých štýlov kraul a prsia či štartový skok. Samozrejme, značne im pri tom pomáhali rôzne plavecké pomôcky. Tretiaci sa na plavecký výcvik veľmi tešili. Absolvovali ho s nadšením a radosťou. Tak nech im to nadšenie z pobytu vo vode vydrží. Bude sa im hodiť, veď idú predsa letné prázdniny... Fotogaléria

 • Rozlúčkový výlet Praha

  Po niekoľkomesačnom plánovaní nastala tá dlho očakávaná chvíľa, na ktorú sme sa my, žiaci IX. A a IX. C a niektorí žiaci z IX. B a VIII. C, veľmi tešili. Všetko to začalo 3. júna 2024. Bolo zamračené pondelkové ráno a my sme sa o 6.15 h zišli pred budovou školy, kde na nás čakal moderný klimatizovaný autobus. Pani učiteľky nám skontrolovali potrebné doklady a s nedočkavosťou sme mohli vyraziť do „stovežatej“ Prahy. Cesta ubehla mimoriadne rýchlo. Ani sme sa nenazdali a krátko pred obedom nás autobus vyložil v blízkosti hradu. Síce bez slniečka, ale zato bez dažďa sme so zatajeným dychom sledovali výmenu hradnej stráže. Cez Karlov most sme prešli k rôznym pamiatkam v historickom centre Prahy – Pražský orloj, Múzeum Madame Tussauds, Prašná brána, Václavské námestie... Nezabudli sme sa posilniť tradičným českým jedlom v Havelskej korune. Večer unavení, ale zato úplne očarení Prahou prichádzame k nášmu trojhviezdičkovému hotelu. Vytešení z krásnych veľkých izieb sme sa rýchlo zabývali. Naše nadšenie neutíchalo a veselo sme sa rozprávali do polnoci. Prišiel ďalší deň. O siedmej hodine ráno sa nás pani učiteľky rozhodli zobudiť. Rozospatí sme sa dostavili na raňajky, ktoré boli formou bufetových stolov. V utorok nás čakala ZOO Praha, piata najlepšia zoo na svete. Aj nás presvedčila o svojej veľkoleposti. Unikátom je tu tiež lanovka, ktorej sme neodolali. Vďaka nej sme si vychutnali krásny výhľad na široké okolie. Po šesťhodinovej prechádzke sme sa vrátili do hotela. Príjemný relax

 • Škola v prírode 5. ročník

  Dojmy piatakov zo školy v prírode v rekreačnom zariadení

  Planinka pri Dechticiach

  Bol krásny slnečný deň. Zo školy v prírode sme sa vybrali na kláštor Katarínka. Veľmi sme sa tešili. Boli sme nachystaní. Každý dostal džús, horalku, keksík a liter vody. Išli sme v skupinkách. Keď sme vošli do lesa, očarila nás krása prírody. Lokalita bola nádherná. Po polhodine sme objavili staré koľajnice. Skoro každý po nich utekal alebo kráčal. Blížili sme sa ku kláštoru. Pani učiteľka vyhrešila žiakov, ktorí liezli po dominantných skalách kostola vedľa kláštora. Strávili sme tam dosť času. Ja hrou so svojimi kamarátmi. Cestou späť sme sa ponáhľali na ubytovňu, lebo sme boli hladní. Asi 100 m pred areálom som sa poškriabal na tŕní. Vďaka tomu mám pamiatku na tento deň. Do ubytovne sme sa vrátili vyčerpaní, ale aj šťastní z toho, že sme mali zaujímavý zážitok. Prajem vám všetkým, aby ste zažili to isté. Na tento výlet nezabudnem. David Jankových, 5. c »

 • Zmysel to má aj bez zmyslov

  Múzeum Slovenských národných rád v Myjave v spolupráci s Medzinárodným domom umenia pre deti BIBIANA pripravilo pre svojich návštevníkov výstavu s názvom Zmysel to má aj bez zmyslov. Interaktívnu výstavu, ktorá vznikla na pôde MDU pre deti BIBIANA s ambíciou ponúknuť návštevníkom pohľad do života ľudí s postihnutím a predstaviť im pestrú paletu literatúry pre deti z rôznych končín sveta, navštívili i žiaci I. stupňa našej školy. Dozvedeli sa tu o živote svojich vrstovníkov s postihnutím, akými sú napríklad narušená hybnosť, Downov syndróm, autizmus, sluchové a zrakové postihnutia a zároveň prostredníctvom hry, pri ktorej je potrebné plniť úlohy v koži dieťaťa so špeciálnymi potrebami, spoznali hrdinov výnimočných kníh. Fotogaléria

 • Škola v prírode 4. ročník

  Posledný májový týždeň sa naši štvrtáci vybrali do školy v prírode. Tradičné vyučovanie vymenili za vesmírne dobrodružstvo v Tatrách. Objavovali krásy tatranskej prírody a rozšírili si vedomosti o tajomnom vesmíre. Už cesta bola dobrodružná... 52 žiakov a 5 pedagógov nastúpilo ráno 27. mája 2024 do vlaku z Myjavy do Trenčína. Pokračovali sme rýchlikom z Trenčína do Štrby a napokon zubačkou do stanice Tatranský Lieskovec, v blízkosti ktorej sa nachádza hotel Rysy. Tu, v Tatranskej Štrbe, sme strávili nezabudnuteľný týždeň. Počas neho nám ponúkali vesmírne objavy naši skvelí animátori – Shery, Peha, Drink, Kucko a Zajo. Každé dopoludnie sme vyrazili na turistiku a poobede nás „zvolávačka“ vyzývala na pestrý a zaujímavý animačný program. Po večeri sme sa spojili s rodičmi, s ktorými sme sa vždy podelili o nové zážitky. No a potom... Hurá na večerný program! Bolo to zábavné a veselé. Veru, celý hotel o nás vedel, akí sme my speváci a tanečníci... Takto príjemne unavení sme každý večer zaspali ako bábätká. Vo štvrtok sme navštívili v Starom Smokovci galériu Tricklandia – svet optických ilúzií. Bolo super, že sme si tu mohli nafotiť parádne fotky plné zaujímavých trikov a optických klamov. A prišiel piatok, 31. máj 2024, nastal čas rozlúčenia so všetkými a so všetkým... Najsmutnejšie boli rozlúčky s animátormi, a veru, boli aj slzičky. Nasledovalo posledné foto, posledný pozdrav a my sme opäť nastúpili do vláčika späť domov, na Myjavu. Nakoniec, všetko dobre dopadlo – cesta, počas

 • Plavecký výcvik 1. a 2. ročník

  Aj tento školský rok majú všetci žiaci I. stupňa našej školy možnosť zúčastniť sa plaveckého výcviku. O plavcoch štvrtákoch sme už písali. Ďalší, ktorí si výcvikom prešli, boli žiaci 1. a 2. ročníka. Pre obidva ročníky to bol základný plavecký výcvik, počas ktorého sa deti naučili využívať primárne plavecké zručnosti, ako je splývanie, dýchanie do vody, potápanie, skoky do vody, pohyb dolných a horných končatín, nácvik súhry plaveckého spôsobu i súvislé plávanie krátkych vzdialeností. Prváci to všetko absolvovali v malom bazéne. Druháci mali možnosť zaplávať si i vo veľkom bazéne na Mestskej plavárni v Myjave, pretože tí zručnejší nacvičovali a zdokonaľovali plavecké štýly prsia a kraul. Samozrejme, pod dohľadom skúsených inštruktorov a pani učiteliek. A opäť tu nešlo len o rozvíjanie plaveckých zručností a pohybových schopností, ale i o rekreáciu a relaxáciu vo vodnom prostredí. Fotogaléria

 • Deň detí v ŠKD

  Deň detí sme v ŠKD oslávili síce trocha predčasne, v pondelok 27. 5. 2024, ale o to netradičnejšie. Našu školu navštívili Sokoliari majstra Vagana. Na tejto krásnej besede sa deti nielenže dozvedeli rôzne zaujímavosti zo sveta prírody a dravého vtáctva, ale sa aj dobre zabavili. Najprv počúvali a odpovedali na otázky z prírody a lesov, potom si mohli na vlastnej koži vyskúšať, aké je to pohladkať líšku či jazveca. Samozrejme len kožušinu z nich, ktorú sokoliari priniesli. Následne už pokračovala, ako sami sokoliari povedali, tá zábavnejšia časť. Ako prvý bol deťom predstavený sokol pestrý. Tohto menšieho dravca si mohol každý zblízka pozrieť a vybraným deťom sa dokonca poprechádzal po hlavách. Ďalšiu nám predstavili krásnu plamienku driemavú a výra afrického. Sovy sa deťom veľmi páčili. Presvedčili sa, že ticho lietajú a boli užasnuté, ako sova dokáže otočiť hlavu. Ako posledný sa nám predviedol orol skalný. Z tohto dravca boli deti uveličené. Bol to najväčší vták, ktorého nám sokoliari predstavili. Najprv sme si spolu zatipovali váhu orla a potom pán Vagan vyzval pani vychovávateľky, aby orla pohladkali a presvedčili tak deti, že sa ho nemusia báť. Potom už podišiel k žiakom a každý kto chcel, mohol nášho druhého najväčšieho dravca na Slovensku pohladkať. Toto popoludnie sme si všetci užili a odniesli si nové poznatky a zážitky. Vo fotogalérii si môžete pozrieť spokojné tváre všetkých zúčastnených a aspoň trochu sa vniesť do nášho netradičného Dňa detí. Mgr. Pavlína Pochylá

 • Školský výlet druhákov

  Vo štvrtok 23. mája 2024 sa žiaci 2. ročníka vybrali na výlet. Za svoj prvý cieľ si zvolili jaskyňu Driny. Už samotný výstup k jaskyni bol zaujímavý, pretože ponúkol deťom možnosť zastaviť sa pri náučných tabuliach a niečo nové sa dozvedieť. V podzemnej perle Malých Karpát ich milý pán sprievodca uviedol do absolútnej tmy. Síce sa schladili pri teplote 8°C, ale zato sa im tam nádherne dýchalo. Obdivovať mohli zrkadlové jazierka, kvaple pripomínajúce korytnačku, šľahačkovú tortu, trpaslíka, kráľa či slonie uši. A tiež zažili prelet „miestnych obyvateľov“, netopierov. Po prehliadke nasledoval nákup rôznych suvenírov, kryštálov a magnetiek na pamiatku. Ďalším cieľom bol History Park Štefanová, kde ich na veľkej rozlohe privítalo interaktívne drevené bludisko plné histórie – expozícia kamennej i bronzovej doby, rytierska sála, jurta, vojnový zákop, vojenský bunker... Prezreli si dobové zbrane, oblečenie, rôzne starodávne predmety. Vyliezli na vojnový voz husitov, šibenicu :(, prešli po visutej lávke. Druháci nezabúdali ani na pravidelné občerstvovacie prestávky, aby všetko, čo im maminky nabalili, aj pojedli. A keď ich k tomu všetkému ešte sprevádzalo slnečné počasie..., výlet ako vyšitý. Fotogaléria

 • Zábava na gazdovskom dvore

  „Čo sme si navarili, to sme si aj zjedli!“

  Na Gazdovskom dvore v Turej Lúke uchovávajú tradície predkov počas celého roka. Jednou z aktivít je i prezentácia ľudovej stravy. Za takýmto tradičným kuchárskym umením sa v utorok 21. mája 2024 vybrali žiaci 2. a triedy: „Dnes sme boli na Gazdovskom dvore v Turej Lúke. Robili sme tam perky a tiež posúchy. Teta zamiesila z múky, vody a soli cesto. My sme to cesto rozvaľkali a radielkom rozdelili na štvorčeky. Vložili sme slivkový lekvár a perky dobre na krajoch utlačili a dali variť. Tety ich posypali orechami a makom. Na posúchy sme dali slaninku, soľ i rascu. A šup s nimi do pece. Všetci sme si veľmi pochutili. Potom sme si zatancovali, zaspievali a obdivovali sme zvieratká. Mali tam zajace, holuby, psíka, kozičky a malé 21-dňové kozliatko. Bola tam zábava.“ 😊 Druháci si gazdovský dvor veľmi užili, nabrali veľa novej energie. A tá im prišla vhod k „turistike“ na spiatočnej ceste do školy. Fotogaléria

 • Basketbal v krajskom kole

  V stredu 15. 5. 2024 sa naše žiačky zúčastnili krajského kola súťaže A - Basketbal 3x3, určenej žiakom 7. – 9. ročníka. Súťaž sa konala v Trenčíne za účasti troch škôl, ZŠ Štúrova, ZŠ Stará Turá a ZŠ Beluša. Hralo sa podľa pravidiel basketbalu 3x3 FIBA. Naše dievčatá získali 3. miesto. Hrali veľmi pekne, boli šikovné, no súperky boli staršie a tým i herne vyspelejšie. Za bojovnosť a reprezentáciu ďakujeme žiačkam zo 7. a – Nina Foltínová, Ivana Kvasnicová, Tamara Kvasnicová, Nina Mikolášková a z 8. a – Tamara Figurová a Viktória Kráľová. Foto

 • Rýchle čítanie

  Už ste asi počuli o čitateľskej gramotnosti. Alebo nie? Veď čítať sme sa naučili už v prvej triede?! No nie je čítanie ako čítanie. Analytické, selektívne, hlasné, rekreačné aj čítanie s dôrazom na rolu. Pri práci s textom sa potrebujeme sústrediť na obsah a každú maličkosť, s ktorou súvisia otázky k textu. Pri hlasnom čítaní na prácu s prestávkami, na intonáciu a podobne. Tentoraz sme si posvietili na rýchle čítanie. Súťažiaci mali za úlohu prečítať za minútu čo najviac viet rovnakého textu bez chýb. Za každú neopravenú chybičku im boli z počtu strhnuté dve slová. Každú triedu zastupovali traja súťažiaci. Ako to dopadlo v tomto školskom roku na druhom stupni? Sú víťazmi naozaj najstarší? Porovnajte sa! Mgr. Marcela Mosná »»»

 • Upratovali sme s Barbie

  To, že naša planéta Zem má svoj sviatok, 22. apríla je Deň Zeme, to všetci vieme. Pripomíname si ho každoročne, pretože má veľký význam pre nás všetkých. Pre jednotlivcov i pre komunity na celom svete znamená spoločný záväzok k ochrane, zachovaniu životného prostredia. Preto i žiaci našej školy odložili na chvíľu svoje učebnice a zapojili sa do celoslovenskej akcie organizovanej ku Dňu Zeme s názvom Barbie upratuje Slovensko. Spolu s ďalšími školami sa zúčastnili upratovania realizovaného od 19. apríla do 26. apríla 2024. Organizátori kampane zabezpečili pre všetkých účastníkov rukavice i vrecia na odpadky. Zberačov odpadkov v ružových rukavičkách bolo po Myjave veľa, a preto dúfame, že takto podnietili i ostatných občanov k tomu, aby sa o naše životné prostredie lepšie starali. Fotogaléria

 • Hodina slovenčiny?

  Žiaci 7. c sa na hodine slovenského jazyka premenili na profesionálnych kuchárov. Spoločne si vyskúšali opis pracovnej činnosti nielen teoreticky, ale aj prakticky. Vybrali sme si menej náročný recept, ale veľmi obľúbený – smotanovú pochúťku s ovocím a piškótami. Žiaci sa rozdelili do skupiniek, kde každý pridal ruku k dielu. V triede sa miešalo, krájalo, plnilo, upratovalo, prestieralo a aranžovalo. Samozrejme, museli dodržať daný postup, ktorý je podstatný pri dynamickom opise, aby dielo doviedli k úspešnému koncu. Bolo pre mňa milé a zábavné sledovať, ako sa už nemôžu dočkať finálneho dezertu. Nakoniec sa im podarilo misky naplniť piškótami, ovocím, vanilkovou a kakaovou smotanou. A aby to lahodilo i oku, dozdobiť ovocím. Hodina slovenského jazyka sa podarila, žiaci ovládajú dynamický opis, čo bolo cieľom vyučovania. Tento dezert zvládli na výbornú, čo môžem potvrdiť i ja a niekoľko ďalších ochutnávačov. Mgr. Martina Kováčová Foto

 • Výnimočné Hrabovo

  V stredu 24. apríla 2024 sme netrpezlivo čakali na vlakovej stanici v Myjave, čas odchodu vlaku sa blížil... Rozlúčili sme sa s rodičmi a s kamarátmi zo 6. b, 6. c a 8. b sme sa vybrali za dobrodružstvom. Cesta vlakom ubehla veľmi rýchlo a okolo obeda sme sa ocitli v krásnej horskej prírode, ktorou nás privítal hotel Hrabovo. Tri dni ubehli veľmi rýchlo, stihli sme si pozrieť Ružomberskú kalváriu, prejsť sa po Čutkovskej doline, lanovkou sa vyviezť na Malinô Brdo, kde sme vystúpali na Haliny vyhliadku. Dokonca nás v lyžiarskom stredisku čakal aj sneh, tak sme stihli i jarnú guľovačku. Posledný deň viacerí žiaci prekonali svoje limity, preukázali značnú dávku odvahy pri zdolaní lanovej dráhy v Tarzanii Hrabovo. Plní zážitkov a nových kamarátstiev sme sa v piatok 26. 4. vrátili domov. Za tento zážitok a výbornú organizáciu výletu ďakujeme pani učiteľkám Gálovej, Bartošovej a Podzámskej. Timea Opetová (6. c) a Sára Siváčková (8. b) Fotogaléria

 • Čaro hliny aj v tvojich rukách vykúzli malý zázrak

  A takéto malé zázraky sme s deťmi vytvorili v našom školskom klube detí. Vyskúšali sme si, aký je dotyk s hlinou príjemný a relaxačný. Každý mohol do svojho diela vdýchnuť kus svojho JA a potom obdarovať svojich najbližších. Ochotná a trpezlivá pani keramikárka Jana Bayer nám všetko vysvetlila, priniesla všetko potrebné a my sme sa mohli s chuťou pustiť do práce. A veruže o dobré nápady a kreativitu nebola núdza. Veď posúďte sami. Fotogaléria 😊 Daniela Durcová

 • Brezovské atletické hry

  V utorok 14. 5. 2024 sa na pôde ZŠ Dr. Štefana Osuského konal XXI. ročník Brezovských atletických hier. Atletickej súťaže sa zúčastnilo 5 základných škôl, ZŠ Brezová pod Bradlom, ZŠ Viestova, ZŠ Štúrova, ZŠ Vrbovce a Gymnázium Myjava. Žiaci 5. – 9. ročníka bojovali o medaily v bežeckých disciplínach na 60 m a 800 m, v štafetovom behu 4x60 m, v technických disciplínach ako skok do diaľky, skok do výšky, vrh guľou a hod vortexom. Našu školu reprezentovali: žiačky → Dominika Dugová a Diana Pražienková z 5. a, Simona Dugová, Tamara Figurová a Nela Viselková z 8. a, Martina Moravcová z 8. c, Aneta Siváková z 9. a; žiaci → Richard Cibulka, Alex Janec, Filip Líška a Maroš Madluška zo 7. a, Mário Smolík z 8. a, Samuel Valachy z 9. a. Naši atléti sa opäť nedali zahanbiť, o čom svedčia i priložené fotografie vo fotogalérii. Celkovo naše družstvá, staršie žiačky i starší žiaci, obsadili výborné 2. miesto. Ďakujeme všetkým za reprezentáciu a blahoželáme k dosiahnutým športovým výkonom. »»» Brezovské atletické hry

 • Deň Zeme s 8. a

  V pondelok 6. 5. 2024 si trieda 8. a pripomenula Deň Zeme aj inak ako upratovaním. Rozhodli sme sa Mestu Myjava pomôcť s vysádzaním 150 stromčekov na Turej Lúke. Najskôr nám pani Ing. Jana Cablková z Oddelenia výstavby a životného prostredia vysvetlila, prečo a aké dreviny vysádzame. V mestskej časti Turá Lúka často prichádzalo k zosuvom pôdy, k ohrozovaniu majetku obyvateľov a aj následným škodám. Vysadením pôvodných druhov kríkov a stromčekov, ktoré geograficky patria do nášho regiónu, by sa mali tieto hrozby eliminovať. Žiaci sa tejto úlohy zhostili veľmi zodpovedne a po dvoch hodinách usilovnej práce bol pás drevín vysadený. Mgr. Lenka Pipová :-) Foto

 • Prváci na koncerte

  Vo štvrtok 18. apríla 2024 sa koncertná sála Základnej umeleckej školy Myjava zaplnila našimi prvákmi. Klavír, flauta, gitara, husle, saxofón, akordeón. Toto sú hudobné nástroje, na ktorých zahrali talentovaní žiaci z hudobného odboru a priblížili deťom známe skladby a piesne. Celým koncertom žiakov sprevádzali zvieratká z Madagaskaru, ktorými boli žiaci z dramatického odboru a predstavili sa ako lev, žirafa, hroch a zebry. Zábavu robili veselí tučniaci z tanečného odboru. Vypočuli sme si aj krásny hlas Renátky zo speváckeho odboru. Na záver koncertu si veselé zvieratká z Madagaskaru s prvákmi spoločne zatancovali. Bolo to super! Z vystúpenia si všetci prváci odniesli krásny umelecký zážitok a veľkú motiváciu naučiť sa tancovať, spievať, hrať divadlo alebo hrať na nejaký hudobný nástroj. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutia. :-) Mgr. Soňa Hrnčiarová Fotogaléria

Termíny školských prázdnin v šk. roku 2023/2024

 

 Prázdniny

 Posledný deň   vyučovania pred   začiatkom prázdnin

 Termín prázdnin

 Začiatok   vyučovania po   prázdninách

 jesenné

 27. október 2023

 (piatok)

 30. október –

 31. október 2023

 2. november 2023

 (štvrtok)

 vianoč

 22. december 2023

 (piatok)

 23. december 2023

 – 7. január 2024

 8. január 2024

 (pondelok)

 jar

 Banskobystrický kraj,   Žilinský kraj,

 Trenčiansky kraj

 

 16. február 2024

 (piatok)

 

 

 19. február –

 23. február 2024

 

  26. február 2024

 (pondelok)

 Košický kraj,

 Prešovský kraj,

 

 23. február 2024

 (piatok)

 26. február –

 1. marec 2024

 4. marec 2024

 (pondelok)

 Bratislavský kraj,

 Nitriansky kraj, 

 Trnavský kraj 

 1. marec 2024   (piatok)

 4. marec –

 8. marec 2024

 11. marec 2024

 (pondelok)

 veľkonoč

 27. marec 2024

 (streda)

 28. marec –
 2. apríl 2024

 3. apríl 2024

 (streda)

 letné

 28. jún 2024

 (piatok)

 1. júl –

 30. august 2024

 2. september 2024

 (pondelok)

 

Vyučovacie hodiny a prestávky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Myjava
  Štúrova 18
 • +421 34 6965401

Fotogaléria