OZNAM Preukaz na kúpalisko

OZNAM Preukaz na kúpalisko

Žiaci, ktorí mali na vysvedčení samé jednotky, majú v júli a auguste 2020 voľný vstup na mestské kúpalisko a plaváreň.

Preukaz k voľnému vstupu si vyzdvihnete na pokladni kúpaliska počas otváracích hodín. Odporúčame zobrať si so sebou vysvedčenie, poprípade iný doklad totožnosti, na základe ktorého vám bude preukaz vydaný.

Športový kemp

Športový kemp

Centrum voľného času Myjava a ZŠ Štúrova Myjava poriadajú

  Športový kemp 2020

pre deti I. stupňa a II. stupňa ZŠ.

Bližšie informácie →

Šport. kemp 2020.pdf

Zájazd do Anglicka preložený

Oznamujeme žiakom, že zájazd do Anglicka plánovaný na máj v tomto školskom roku sa prekladá!

Náhradný termín je jún 2021, teda jún v budúcom školskom roku 2020/2021.

Ďakujeme za bezplatný užívateľský komfort pri práci v online prostredí pre pedagógov i žiakov.

Zákon o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov

Zmena Zákona o ochrane osobných údajov nadobudla účinnosť 25. 5. 2018. Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a článku č. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY <EÚ> 2016/679) zabezpečuje firma EuroTRADING s. r. o., ktorá poskytuje ZODPOVEDNÚ OSOBU.   Je to Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti. Viac informácií si môžete prečítať na  www.eurotrading.sk/zo/ .

Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov sú prístupné v časti Zásady ochrany osobných údajov.pdf.

Vtáčia cesta

Žiaci našej školy Vám ponúkajú možnosť, ako pomôcť operencom na Myjavsku. Nech sa páči, čítajte! Vtáčia cesta. A tu je mapa, kde sa búdky nachádzajú ⇒ Mapa Vtáčej cesty.

Projekt Modernejšia škola

Tím pracovníkov našej základnej školy realizuje ďalší projekt, ktorým sa zvýši inkluzívnosť a rovnaký inovatívny prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšia sa výsledky a kompetencie detí a žiakov. Viac informácií  ⇒  Modernejšia škola.pdf.

ProjektySkončil sa školský rok...

   Prvý polrok pohoda a v tom druhom korona.

  Priniesol nám všeličo, hlavne rúško na líčko.

                                                 Zostali sme zmätení, rozpačití, bezradní.

     Teraz je už za nami a nie sme z neho sklamaní.

Žiaci, učitelia, rodičia. Všetci sme museli zareagovať a zvyknúť si na novú, nepoznanú situáciu, do ktorej nás koronavírus v druhom polroku priviedol. Zvládli sme to, niekto s lepším prístupom, niekto s horším. Všetkým nám však patrí poďakovanie. Za prispôsobivosť, snahu a trpezlivosť. A v neposlednom rade ďakujeme i všetkým prevádzkovým zamestnancom, hlavne pani kuchárkam a pani upratovačkám.

      A teraz...

Prajeme vám krásne prázdniny, oddýchnite si, načerpajte sily a hádam nám v septembri nič neskríži cestu a stretneme sa v NAŠEJ ŠKOLE.


Poďakovanie predsedu Rodičovského združenia pri Základnej škole Štúrova 18, Myjava

V nasledujúcom Pdf dokumente sa vám prihovára predseda RZ Ing. Ján Belanský. 

 Poďakovanie predsedu RZ.pdf 


Usmernenie pre zákonných zástupcov vo veci poplatkov v školskej jedálni

Číslo účtu na úhradu stravy: SK12 1111 0000 0011 9651 7013

Oznamujeme vám, že prihláška na stravu na budúci školský rok 2020/2021 je zverejnená na webovom sídle školy pod týmto oznamom. Túto prihlášku (v elektronickej forme) prosíme vyplniť do 20. 6. 2020. Po vyplnení bude prihláška automaticky odoslaná vedúcej školskej jedálne. Žiaci, ktorí prihlášku dostali fyzicky, ju už nemusia vypisovať elektronicky, ale odovzdajú ju triednemu učiteľovi.

Žiadosť o vrátenie preplatkov za stravné je zverejnená pod týmto oznamom. Po vyplnení bude automaticky odoslaná vedúcej školskej jedálne. Finančné prostriedky budú vrátené do 31. 7. 2020.

Tieto informácie sú v súlade s aktuálnym Všeobecne záväzným nariadením Mesta Myjava.

Ďakujeme za pochopenie.                                                                     Mgr. Jaroslav Foltín                                                                                                                              riaditeľ školy

◘ Prihláška na stravu na školský rok 2020/2021 ◘

◘ Žiadosť o vrátenie preplatku za stravu 


Tlačivá na poukázanie 2% z dane

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (editovateľné).pdf

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane (needitovateľné).pdf

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.pdf

 • Ukončenie školského roka trochu inak

  Školský rok 2019/2020 sme všetci ukončili na pôde našej školy. Nekonala sa tradičná rozlúčka deviatakov v kultúrnom dome, pán riaditeľ sa prihovoril žiakom a učiteľom v školskom rozhlase a na vysvedčeniach sa pri niektorých predmetoch objavilo namiesto známky slovné hodnotenie absolvoval. Tak si to vyžadovala situácia. Prebehlo to trochu inak, no s úsmevom a prirodzeným pocitom úľavy a radosti z blížiacich sa prázdnin. Žiaci si odniesli koncoročné vysvedčenie, niektorí s pochvalou od triedneho učiteľa či od pána riaditeľa. A najlepší z odchádzajúcich deviatakov dostali plakety s poďakovaním za výborný prospech i reprezentáciu školy v súťažiach. V malej fotogalérii si môžete pozrieť, ktorí to boli.

 • Zápis do 1. ročníka

  V dňoch 16. a 17. apríla 2020 sa konal zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021, ktorého sa celkovo zúčastnilo 67 detí. Odklad povinnej školskej dochádzky má 13 detí, 1 žiak žiada o predčasné zaškolenie. Zatiaľ od septembra nastúpi do prvých tried 53 detí. Ďakujeme všetkým za dôveru, ktorú prejavili pri zápise svojho dieťaťa na základnú školu.

 • 31. 3. 2020

  Súčasná situácia prináša zvýšené riziko pre obete domáceho násilia.

  IPčko prináša bezpečnostný plán pre obete domáceho násilia počas karantény COVID-19. Okrem rád tu nájdete aj ďalšie kontakty na linky dôvery.

  V prípade núdze, neváhajte sa obrátiť aj na psychológa, ktorému dôverujete, či ostatných odborníkov.

 • 31. 3. 2020 Ako vysvetliť deťom s PAS aktuálnu situáciu a ako sa s nimi o tom rozprávať zistíte v aktuálnom príspevku.
 • 31. 3. 2020 Pociťujete v poslednom čase, že ste viac úzkostný? Je to normálne, ale pozitívum je, že je možné si od týchto nepríjemných pocitov pomôcť viacerými zdraviu prospešnými spôsobmi. V článku nájdete pomocou infografiky tipy, ako zvládať úzkostné stavy.yes
 • 31. 3. 2020 Má Vaše dieťa ADHD/ADD? Dnes Vám prinášam zopár tipov, ako sa s dieťaťom učiť v domácom prostredí čo najefektívnejšie.
  Autorkou článku je opäť pani psychologička J. Malček, ktorá pre Vás pripravila i včerajší článok. Nech sa páči.
 • Rady pre rodičov pri učení sa doma s dieťaťom so špecifickou poruchou učenia
  30. 3. 2020 Učiť deti doma v súčasnej situácii popri všetkých ostatných povinnostiach nie je pre rodičov jednoduché. Medzi deťmi sú však aj tie, ktoré potrebujú ešte trochu viac špeciálnejší prístup. Deti so ŠPU. Ako sa doma učiť s deťmi s dyslexiou, dysortografiou, dyskalkúliou a dysgrafiou?
 • 30. 3. 2020 V súvislosti so súčasnou situáciou zdieľam i preloženú psychologickú príručku FACE COVID, alebo "Ako efektívne reagovať počas krízy" :) 
 • 30. 3. 2020

  Napriek tomu, že som pre Vás dnes mala pripravený úplne iný príspevok, pri spomienke na techniku mindfulness som si povedala: „To je ono!“

 • Aktivita pre nadané deti
  30. 3. 2020

  Milí rodičia,

  máte doma nadané dieťa? Prinášam vám tip, ako môžete pomôcť naplniť jeho potrebu stimulácie mozgu a mentálnej činnosti. Čítajte ďalej.

 • 27. 3. 2020

  V dnešnom príspevku by som rada povedala niečo málo k pozícii školského psychológa v školách. I keď táto funkcia v škole existuje dlhšie, stále sa tradujú určité mýty s ňou spojené. Tu ich máme:

 • 26. 3. 2020

  Určite sa to niekomu z Vás už stalo... dostali ste „ponorku“. A nemyslím tým hračku, ani ponorku, s ktorou sa plavíte po oceáne Máme „ponorku“. Pomooooc... - Obrázok 1

  Myslím tým skutočnú „ponorkovú chorobu“. A ak sa Vám to ešte nestalo, určite ste o nej už minimálne raz počuli.

 • Volejbal v krajskom kole

  Dňa 6. marca 2020 sme sa zúčastnili krajského kola vo Volejbale žiakov ZŠ v Púchove. Po postupoch z okresného a regionálneho kola sme nastúpili plní odhodlania podať čo najlepší výkon a skúsiť postúpiť na majstrovstvá Slovenska, kam sa kvalifikoval len víťaz krajského kola. Stretli sme sa s družstvami Prievidze a Púchova. Oba zápasy ukázali, že súperi boli kvalitnejší a naša snaha nestačila. Umiestnili sme sa teda na 3. mieste. I tak ďakujeme za vzornú reprezentáciu týmto žiakom: IX. A – Köszeghy Patrik, Mihálik Jakub; VIII..A – Mareček Patrik, Talába Martin, Hodúl Ľubor, Lhotský Adam, Mihálik Christián. Mgr. Igor Pszota Fotogaléria

Termíny školských prázdnin v šk. roku 2019/2020

 

 Prázdniny

 Posledný deň   vyučovania pred   začiatkom prázdnin

 Termín prázdnin

 Začiatok   vyučovania po   prázdninách

 jesenné

 29. október 2019

 (utorok)

 30. október –

 31. október 2019

 4. november 2019

 (pondelok)

 vianoč

 20. december 2019

 (piatok)

 23. december 2019

 – 7. január 2020

 8. január 2020

 (streda)

 polročné

 31. január 2020

 (piatok)

 3. február 2020

 (pondelok)

 4. február 2020

 utorok)

 jar

 Bratislavský kraj,   Nitriansky kraj   Trnavský kraj

 

 14. február 2020

 (piatok)

 17. február –

 21. február 2020

 24. február 2020

 (pondelok)

 Banskobystrický kraj, 

 Žilinský kraj,   Trenčiansky kraj

 21. február 2020

 (piatok)

 24. február –

 28. február 2020

 2. marec 2020

 (pondelok)

 Košický kraj, 

 Prešovský kraj

 28. február 2020   (piatok)

 2. marec –

 6. marec 2020

 9. marec 2020

 (pondelok)

 veľkonoč

 8. apríl 2020

 (streda)

 9. apríl –

 14. apríl 2020

 15. apríl 2020

 (streda)

 letné

 30. jún 2020

 (utorok)

 1. júl –

 31. august 2020

 2. september 2020

 (streda)

Vyučovacie hodiny a prestávky

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
  Štúrova 18, 907 01 Myjava
 • +421 34 6965401

Fotogaléria