I. stupeň

    Krúžková činnosť v školskom roku 2023/2024 I. stupeň

 

 

Názov krúžku Vedúci
 Hasičský krúžok  Marta Gotthardová
 Hravo po vyučovaní (1. b)  Mgr. Vladislava Vachulová
 Krajina rozprávok (1. c)  Mgr. Adriana Poláková
 Môj región (3., 4. ročník)  Mgr. Adriana Poláková
 Plavecký krúžok

 Vladimír Duga

 Sociálno-psychologický tréning

 PaedDr. Nadežda Tomišová

 Športový krúžok

 Mgr. Jana Nemčeková

 Včelársky krúžok  Mgr. Miriam Gazdová, Ing. Ján Juráš
 Žurnalistický krúžok  Mgr. Silvia Podmajerská

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava
    Štúrova 18
  • +421 34 6965401

Fotogaléria