Jedáleň

Cena desiatej a obeda

  • žiak I. stupňa → desiata/0,70 € » dotácia na obed/2,10 €
  • žiak II. stupňa → desiata/0,75 € » dotácia na obed/2,30 €

 

Všetci žiaci, ktorí sú nahlásení na stravovanie, uhrádzajú režijné náklady vo výške 6,00 € mesačne.

Číslo účtu ► IBAN: SK31 0900 0000 0051 7163 6022

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava
    Štúrova 18
  • +421 34 6965401

Fotogaléria