Školský rok 2019/2020

Organizácia školského roku 2019/2020

Termíny klasifikačných porád:

                                                               18., 19. november 2019     štvrťročná klasifikačná porada (I. st., II. st.)

                                                               22., 23. január 2020           polročná klasifikačná porada (I. st., II. st.)

                                                               20., 21. apríl 2020              trištvrteročná klasifikačná porada (I. st., II. st.)

                                                               25., 26. jún 2020                koncoročná klasifikačná porada (I. st., II. st.)

     

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka 

pod názvom Testovanie 5-2019 sa uskutoční 20. novembra 2019 z predmetov slovenský jazyk a literatúra, matematika. 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 

          pod názvom Testovanie 9-2020 sa uskutoční 1. apríla 2020 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra.                            Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. apríla 2020. 


Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách 

 11. máj 2020 - 1. termín prvého kola prijímacích skúšok 

14. máj 2020 - 2. termín prvého kola prijímacích skúšok

                                                            16. jún 2020 - druhé kolo prijímacích skúšok          

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
    Štúrova 18, 907 01 Myjava
  • +421 34 6965401

Fotogaléria