Školský rok 2023/2024

Organizácia školského roku 2023/2024

◘ Termíny klasifikačných porád ◘

                 - štvrťročná klasifikačná porada (I. st., II. st.) - 20. 11. 2023, 21. 11. 2023

                 - polročná klasifikačná porada (I. st., II. st.) - 30. 1. 2024, 30. 1. 2024

                 - trištvrteročná klasifikačná porada (I. st., II. st.) - 23. 4. 2024, 23. 4. 2024

                 - koncoročná klasifikačná porada (I. st., II. st.) - 24. 6. 2024, 24. 6. 2024

     

◘ Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ◘

pod názvom Testovanie 9 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra sa uskutoční

20. marca 2024 (streda).


◘ Prijímanie na vzdelávanie v stredných školách ◘

2. mája 2024 - 1. termín prijímacích skúšok

 6. mája 2024 - 2. termín prijímacích skúšok 

   

                 29. apríla 2024 - 1. termín talentových prijímacích skúšok 

                  9. mája 2024 - 2. termín talentových prijímacích skúšok

 

Bližšie informácie ku školskému roku 2023/2024 a podrobný prehľad termínov konania prijímacích skúšok na stredné školy:

» Sprievodca školským rokom 2023-2024.pdf «

» Dodatok k Sprievodcovi školským rokom 2023-2024.pdf « 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava
    Štúrova 18
  • +421 34 6965401

Fotogaléria