Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Radovan Biesik Bie Rozvrh
Riaditeľ
biesikr@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Vladimíra Klandúchová Kl Rozvrh
Zástupkyňa
klanduchovav@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Dana Naďová Na Rozvrh
Zástupkyňa
nadovad@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Anna Adamcová AdA Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
adamcovaa@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Miroslava Bartošová Ba Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
bartosovam@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Lenka Bašnárová Bas Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.C
basnaroval@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Eva Belanská Be Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
belanskae@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Jana Cintulová Ci Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
cintulovaj@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Marcela Dedíková De Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.C
dedikovam@zsmyjava.org
 
 
Alžbeta Dršková Dr Rozvrh
Vychovávateľka
drskovaa@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Magda Dubovská Du Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
dubovskam@zsmyjava.org
 
 
Daniela Durcová Durc Rozvrh
Vychovávateľka
durcovad@zsmyjava.org
 
 
Anna Ďuricová Ďur Rozvrh
Vychovávateľka
duricovaa@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Elena Farbáková Far Rozvrh
Učiteľka
farbakovae@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Dana Gálová Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
galovad@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Miriam Gazdová Ga Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.C
gazdovam@zsmyjava.org
 
 
Bc. Eva Hrinová Hri Rozvrh
Vychovávateľka
hrinovae@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Soňa Hrnčiarová Hrn Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
hrnciarovas@zsmyjava.org
 
 
Ing. Terézia Hudáková Hu Rozvrh
Vychovávateľka
hudakovat@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Jaroslava Hutyrová Hut Rozvrh
Učiteľka
jaroslava.hutyrova@zsmyjava.org
 
 
RNDr. Anna Chovancová Chov. Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Martina Kováčová Ko Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Kabinet: Slovenský jazyk 1/Nemecký jazyk
kovacovam@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Katarína Madlušková Ma Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.C
madluskovak@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Elena Marečková Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
mareckovae@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Marcela Mosná Mo Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.C
mosnam@zsmyjava.org
 
 
Vlasta Mramúchová Mr Rozvrh
Vychovávateľka
mramuchovav@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Andrea Nečasová Ne Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.C
necasovaa@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Jana Nemčeková NemJ Rozvrh
Učiteľka
nemcekovaj@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Ľubica Nováková No Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
novakoval@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Lenka Pipová P Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
pipoval@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Silvia Podmajerská Podm Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.C
podmajerskas@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Zuzana Podzámska Pod Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.C
podzamskaz@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Pavlína Pochylá Poch Rozvrh
Vychovávateľka
pochylap@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Adriana Poláková Po Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.C
polakovaa@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Igor Pszota Psz Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.A
pszotai@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Jozef Ridzoň Ri Rozvrh
špeciálny pedagóg
ridzonj@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Danica Sabová Sab Rozvrh
Učiteľka
sabovad@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Alena Slezáková Slez Rozvrh
Vychovávateľka
slezakovaa@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Dagmar Smolíčková Sm Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
smolickovad@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Nikola Šagát Turanová Šag Rozvrh
Učiteľka
sagatn@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Dana Škopková Ško Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
skopkovad@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Stanislav Šturdík Št Rozvrh
Učiteľ
sturdiks@zsmyjava.org
 
 
PaedDr. Nadežda Tomišová Tom Rozvrh
školská psychologička
tomisovan@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Vladislava Vachulová Va Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
vachulovav@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Alena Večeřová Ve Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
vecerovaa@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Matúš Vido ViM Rozvrh
Triedny učiteľ: 6.A
vidom@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Dana Zruttová Zr Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
zruttovad@zsmyjava.org
 
 
Katarína Brezinová Br Rozvrh
pedagogická asistentka učiteľa
brezinovak@zsmyjava.org
 
 
Dana Dianišková Dia Rozvrh
pedagogická asistentka učiteľa
dianiskovad@zsmyjava.org
 
 
Mgr. Jana Dúbravová Dbr. pedagogická asistentka učiteľa
 
 
Mgr. Ivana Hornáková HornAs Rozvrh
pedagogická asistentka učiteľa
hornakovai@zsmyjava.org
 
 
Bc. Dana Janovíčková JanAs Rozvrh
pedagogická asistentka učiteľa
janovickovad@zsmyjava.org
 
 
Romana Kubincová KubAs Rozvrh
pedagogická asistentka učiteľa
kubincovar@zsmyjava.org
 
 
Bc. Katarína Tížiková Rozvrh
pedagogická asistentka učiteľa
tizikovak@zsmyjava.org
 
 
Bc. Ľudmila Žišková Ži Rozvrh
pedagogická asistentka učiteľa
ziskoval@zsmyjava.org

© aScAgenda 2024.0.1456 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2024

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava
    Štúrova 18
  • +421 34 6965401

Fotogaléria