Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy. Riadi sa štatútom rady školy → Štatút rady školy.pdf.

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy.pdf

 

Rada školy pri Základnej škole Štúrova 18, 907 01 Myjava

Ing. Ivana Kováčová - predseda

Ing. Peter Valúch - podpredseda

1. Mgr. Jana Cintulová - zástupca pedagogických zamestnancov

2. Mgr. Radovan Biesik - zástupca pedagogických zamestnancov

3. Iveta Čechvalová - zástupca nepedagogických zamestnancov

4. Mgr. Igor Malatin - zástupca rodičov

5. Ing. Ivana Kováčová - zástupca rodičov

6. Mgr. Katarína Jančeková  - zástupca rodičov

7. Ing. Vladimíra Kubrická - zástupca rodičov

8. Ing. Stanislav Tomič - zástupca zriaďovateľa

9. Ing. Pavol Kosík - zástupca zriaďovateľa

10. Ing. Peter Valúch - zástupca zriaďovateľa

11. Mgr. Viera Feriancová - zástupca zriaďovateľa

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
    Štúrova 18, 907 01 Myjava
  • +421 34 6965401

Fotogaléria