Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedenia školy. Riadi sa štatútom rady školy → Štatút rady školy.pdf                                                                                                                                                                                                                      Dodatok č. 1 k Štatútu Rady školy.pdf

Volebný poriadok pre voľby do Rady školy.pdf

 

Rada školy pri Základnej škole Štúrova 18, 907 01 Myjava

Rastislav Eliáš - podpredseda

 

1. Alžbeta Dršková - zástupca pedagogických zamestnancov

2. Mgr. Stanislav Šturdík - zástupca pedagogických zamestnancov

3. Viera Kováčová - zástupca nepedagogických zamestnancov

4. Bc. Dušan Bučenec - zástupca rodičov

5. Ing. Zdenka Dugová - zástupca rodičov

6. Mgr. Katarína Jančeková  - zástupca rodičov

7. Juraj Rác - zástupca rodičov

8. Ing. Stanislav Tomič - zástupca zriaďovateľa

9. Ing. Pavol Kosík - zástupca zriaďovateľa

10. Rastislav Eliáš - zástupca zriaďovateľa

11. Mgr. Viera Feriancová - zástupca zriaďovateľa

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava
    Štúrova 18
  • +421 34 6965401

Fotogaléria