Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Informatika 3/Anglický jazyk 3 INF 3/ANJ 3 Rozvrh
  1.A 1.A Rozvrh
1.A
  1.B 1.B Rozvrh
1.B
  1.C 1.C Rozvrh
1.C
  2.A 2.A Rozvrh
2.A
  2.B 2.B Rozvrh
2.B
  2.C 2.C Rozvrh
2.C
  3.A 3.A Rozvrh
3.A
  3.B 3.B Rozvrh
3.B
  3.C 3.C Rozvrh
3.C
  4.A 4.A Rozvrh
4.A
  4.B 4.B Rozvrh
4.B
  4.C 4.C Rozvrh
4.C
  Anglický jazyk 2 ANJ 2 Rozvrh
7.C
  Biológia/Matematika 1 BIO/MAT 1 Rozvrh
5.A
  Dejepis DEJ Rozvrh
7.B
  Feferónik FEF Rozvrh
  Geografia GEG Rozvrh
8.A
  Hudobná výchova HUV
  Hudobná výchova/Náboženská výchova HUV/NBV Rozvrh
8.B
  Chémia CHE Rozvrh
5.B
  Informatika 1 INF 1 Rozvrh
6.B
  Informatika 2/Anglický jazyk 1 INF 2/ANJ 1 Rozvrh
9.B
  Jedáleň J Rozvrh
  Knižnica KNI Rozvrh
  Malá hala MH Rozvrh
  Matematika 2 MAT 2 Rozvrh
8.C
  Matematika 3 MAT 3 Rozvrh
6.A
  Náboženská výchova NBV
  Plaváreň PLA Rozvrh
  Ruský jazyk RJ Rozvrh
5.C
  Sauna S Rozvrh
  Slovenský jazyk 1 SJL 1
  Slovenský jazyk 1/Nemecký jazyk SJL 1/NJ Rozvrh
Mgr. Martina Kováčová
9.A
  Slovenský jazyk 2 SJL 2 Rozvrh
9.C
  Slovenský jazyk 3 SJL 3 Rozvrh
6.C
  Športová hala ŠH Rozvrh
  Technika 1 TEH 1 Rozvrh
  Technika 2 TEH 2 Rozvrh
  Telocvičňa TEL Rozvrh
  Umelá tráva UT Rozvrh

© aScAgenda 2024.0.1456 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.06.2024

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava
    Štúrova 18
  • +421 34 6965401

Fotogaléria