Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  Informatika 3/Anglický jazyk 3 INF 3/ANJ 3 Rozvrh
8.B
  1.A 1.A Rozvrh
1.A
  1.B 1.B Rozvrh
1.B
Foto 1.C 1.C Rozvrh
1.C
Foto 2.A 2.A Rozvrh
2.A
  2.B 2.B Rozvrh
2.B
  2.C 2.C Rozvrh
2.C
  3.A 3.A Rozvrh
3.A
  3.B 3.B Rozvrh
3.B
Foto 3.C 3.C Rozvrh
3.C
  4.A 4.A Rozvrh
4.A
  4.B 4.B Rozvrh
4.B
  4.C 4.C Rozvrh
4.C
Foto Anglický jazyk 2 ANJ 2 Rozvrh
9.A
  Anglický jazyk 4 ANJ 4
  Biológia BIO Rozvrh
9.B
  Dejepis DEJ Rozvrh
5.C
  Feferónik FEF Rozvrh
Foto Geografia GEG Rozvrh
5.A
  Hudobná výchova/Náboženská výchova HUV/NBV Rozvrh
5.B
  Chémia CHE Rozvrh
8.A
Foto Informatika 1 INF 1 Rozvrh
Foto Informatika 2 INF 2 Rozvrh
6.B
  Jedáleň J
  Knižnica KNI Rozvrh
Foto Malá hala MH Rozvrh
Foto Matematika 1 MAT 1 Rozvrh
7.B
  Matematika 2 MAT 2 Rozvrh
7.A
Foto Plaváreň PLA Rozvrh
  Ruský jazyk RJ Rozvrh
7.C
Foto Sauna S Rozvrh
  Slovenský jazyk 1 SJL 1
  Slovenský jazyk 1/Nemecký jazyk SJL 1/NJ Rozvrh
Mgr. Martina Kováčová
6.A
  Slovenský jazyk 2/Anglický jazyk 1 SJL 2/ANJ 1 Rozvrh
6.C
  Slovenský jazyk 3 SJL 3 Rozvrh
8.C
Foto Športová hala ŠH Rozvrh
Foto Technika 1 TEH 1 Rozvrh
Foto Technika 2 TEH 2 Rozvrh
Foto Telocvičňa TEL Rozvrh
  Umelá tráva UT Rozvrh

© aScAgenda 2021.0.1238 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 25.09.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
    Štúrova 18, 907 01 Myjava
  • +421 34 6965401

Fotogaléria