• Vo vesmíre i v bani

  Vo vesmíre i v bani

  Áno presne tak. Vo vesmíre i v bani sme sa my, štvrtáci zo 4. a a zo 4. b, ocitli v posledný aprílový deň. Skorý ranný budíček nám vôbec nevadil, veď ráno všetkých budilo slniečko, ktoré nás sprevádzalo počas celého dňa. Už o 6.45 h sme odchádzali spred školy spoznávať tajomstvá vesmíru a ťažkú prácu v bani. »»» Celý príspevok si prečítate tu → Vo vesmíre i v bani.pdf ~ Fotogaléria

 • Keď radosť z ústneho prejavu vedie k úspechom

  Keď radosť z ústneho prejavu vedie k úspechom

  Denisa Baranovičová zo 6. b začala recitovať vlani, a to veľmi úspešne, keď sa s básňou Cigán od Zdenky Mahajovej zúčastnila krajského kola súťaže v prednese poézie a prózy rómskych žiakov s názvom Rómovia recitujú. Súťaž sa konala v Dolnom Kubíne a Deniska tu v kategórii II. stupeň ZŠ získala krásne 1. miesto. Postúpila do celoslovenského finále v Košiciach, kde jej udelili špeciálnu cenu poroty. Toho roku sa umiestnila na peknom 2. mieste v školskom kole súťaže Šaliansky Maťko, taktiež v školskom kole súťaže Hurbanov pamätník získala 2. miesto. V súťaži Rómovia recitujú sa tento rok v krajskom kole v Dolnom Kubíne vo svojej kategórii (II. stupeň ZŠ) opäť umiestnila na 1. mieste a postúpila do celoslovenského finále v Košiciach, ktoré sa konalo 19. apríla.2024. Tu vybojovala vo svojej kategórii víťazstvo. Za zmienku možno stojí aj účasť v súťažiach internetového sveta, kde sa v Talent show umiestnila na peknom štvrtom mieste. Pokračuje v súťaži SuperStar, ktorá ešte prebieha... zatiaľ sa prebojovala do top 16. Gratulujeme ku všetkým dosiahnutým úspechom a veríme, že ju motivovali k tomu, aby sa tejto záľube naďalej venovala a posúvala tak ďalej. Fotogaléria

 • Dejepisná olympiáda

  Dejepisná olympiáda

  Dňa 19. 4. 2024 sa v Trenčíne konalo krajské kolo Dejepisnej olympiády, v ktorom našu školu reprezentovali dvaja žiaci, Branislav Kohút z 8. b a Sebastián Mareček zo 7. b. Obaja chlapci venovali veľa voľného času dejinám a v „ťažkej“ konkurencii bol Sebastián Mareček úspešným riešiteľom, k čomu mu veľmi srdečne blahoželáme. Do krajského kola postupujú vždy prví dvaja žiaci vo svojej kategórii z okresného kola Dejepisnej olympiády. Toto sa konalo 5. 2. 2024 v Centre voľného času na Myjave. V ňom našu školu reprezentovali štyria žiaci: v kategórii C (9. ročník) Alex Ochodnický (9. b) obsadil pekné 3. miesto, v kategórii D (8. ročník) Branislav Kohút (8. b) získal krásne 1. miesto, v kategórii E (7. ročník) Sebastián Mareček (7. b) získal výborné 2. miesto a v kategórii F (6. ročník) Sylvii Ridzoňovej (6. b) uniklo  3. miesto len „o vlások“ . Všetkým uvedeným žiakom ďakujeme za to, že sú priateľmi dejepisu a že sa vedia poriadne ponoriť do hlbín historických poznatkov. Mgr. Elena Marečková Foto

 • Intenzívne po anglicky

  Intenzívne po anglicky

  Aj tento rok sa na našej škole uskutočnil „English Week“. Žiaci ôsmeho ročníka si mali od 15. 4. do 19. 4. 2024 možnosť overiť, ako dobre ovládajú anglický jazyk. Známy lektor, pán Graham Last, pomohol zdokonaliť angličtinu našich žiakov v rôznych smeroch, napríklad gramatiku, výslovnosť či schopnosť zosumarizovať na papier tému a následne o nej rozprávať pred spolužiakmi. Na začiatku týždňa mali žiaci rešpekt komunikovať v cudzom jazyku, avšak po precvičovaní a s pribúdajúcim časom sa im podarilo „udomácniť sa“ a zlepšiť svoje schopnosti. Týždeň išiel ako po masle, deň vyzeral približne takto: na začiatok opakovanie z predošlého dňa, precvičovanie gramatiky, preberali sa rôzne témy a žiaci si postupne plynulejšie a sebavedomejšie obhajovali vlastné názory. Potom nasledovala oddychová časť. Žiaci si vytvárali vlastné scenáre a hry, vyrábali projekty, robili rôzne kvízy, spievali, pracovali osobitne aj v skupinách. Týždeň sa niesol v dobrej nálade, no podľa nás ubehol veľmi rýchlo. Na konci týždňa sme sa museli už rozlúčiť, no veríme, že o rok k nám pán Graham Last zavíta opäť. Žiačky 8. c Fotogaléria

 • Zápis do 1. ročníka

  Zápis do 1. ročníka

  Opäť prišlo obdobie, kedy sa rodičia mali rozhodnúť, ktorá základná škola je pre ich dieťa tá správna, pretože jedným z významných období v živote dieťaťa je i nástup do školy. Vo štvrtok 18. apríla a v piatok 19. apríla 2024 prebehol v našej škole zápis do 1. ročníka. A predškolákov prišlo veru neúrekom. Každý deň ich čakali tri prasiatka, ktoré ich pozvali k svojmu stolíku, kde si spolu skladali puzzle, vyrábali hlavu prasiatka z papiera, vymaľovávali obrázky, ale to najdôležitejšie bolo vystrihnúť predtlačené „tehlobloky“, ktorými vypĺňali vonkajšiu stenu domčeka, v ktorom naše tri prasiatka bývali. Každý škôlkar absolvoval sedenie u pani učiteľky, ktorá si preverila, či ovláda všetko, čo by budúci prvák mal vedieť. Za odmenu si odniesol sladkosť a výrobok našich žiakov na pamiatku. Rodičia si zatiaľ vybavili všetky potrebné administratívne náležitosti, ktoré k zápisu neodmysliteľne patria. I keď sa našli niektorí predškoláci, ktorí sa hanbili či pustili slzičku, všetko prebehlo tak, ako malo. Veď pre dieťa prechod z obdobia hier do obdobia povinností nebýva vždy ľahký. Preto vám všetkým, rodičom i budúcim prvákom, želáme, aby ste to obdobie zvýšenej záťaže čo najlepšie zvládli a zároveň vám ďakujeme za veľkú priazeň a dôveru, ktorú ste nám preukázali. Fotogaléria

 • Plavecký výcvik 4. ročník

  Plavecký výcvik 4. ročník

  V týždni od 8. 4. 2024 do 12. 4. 2024 sa uskutočnil v Mestskej plavárni Myjava plavecký výcvik žiakov 4. ročníka. Deti boli rozdelené do výkonnostných skupín podľa úrovne plávania. Pod dohľadom skúsených inštruktorov si postupne pripomínali prácu rúk a nôh pri plávaní, precvičovali splývanie, ponárali sa, skákali do vody a zdokonaľovali sa v plaveckých štýloch kraul a znak. Vyšantili sa vo vode a zároveň si zlepšovali techniku. Ďakujeme plavčíkom a dúfame, že naši plavci štvrtáci budú v plávaní naďalej pokračovať a utužovať si tak svoje zdravie. Fotogaléria

 • Deň narcisov

  Deň narcisov

  Liga proti rakovine pomáha na Slovensku onkologickým pacientom a ich blízkym už 34 rokov aj vďaka známej zbierke Deň narcisov. Jej 28. ročník sa konal vo štvrtok 18. apríla 2024 i prostredníctvom dobrovoľníkov z našej školy. V tento deň, pripnutím kvietku narcisu, môžeme vyjadriť spolupatričnosť tým, ktorí bojujú so zákernou chorobou a dobrovoľne ich finančne podporiť. Ďakujeme všetkým darcom za ochotu zapojiť sa do tohtoročnej zbierky. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 425,05 €! Foto

 • Matematická olympiáda Z6

  Matematická olympiáda Z6

  V stredu 3. apríla 2024 sa v Centre voľného času v Myjave konalo okresné kolo Matematickej olympiády. Našu školu reprezentovali v kategórii Z6 (6. ročník) žiaci zo 6. a → Natália Dugová, Lucas Kosík, Michal Omasta a zo 6. b → Alex Sadlon a Matej Ivančo. Traja súťažiaci boli úspešnými riešiteľmi. Natália Dugová obsadila 1. miesto a Lucas Kosík spolu s Alexom Sadlonom delené 3. miesto. Srdečne blahoželáme a všetkým šiestakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Mgr. Dagmar Smolíčková Foto

 • A - MIDIcoolvolley v regionálnom kole

  A - MIDIcoolvolley v regionálnom kole

  Vo štvrtok 11. 4. 2024 sa volejbalové družstvá chlapcov a dievčat našej školy zúčastnili regionálneho kola A - MIDIcoolvolley ZŠ, ktoré sa konalo na ZŠ Odborárska v Novom Meste nad Váhom. Chlapci mali dvoch súperov, zo ZŠ Kočovce a ZŠ Trenčín, získali 3. miesto. Dievčatá mali jedného súpera zo ZŠ Nové Mesto nad Váhom, získali 2. miesto. V zostave dievčat boli: Simona Dugová, Tamara Figurová, Gréta Hrinová, Karolína Kusá a Nela Viselková z 8. a. Družstvo chlapcov tvorili Alex Janec zo 7. a,  Noel Černák, Samuel Gálik, Mário Smolík a Jakub Valúch z 8. a. Všetkým našim hráčom ďakujeme za reprezentáciu školy. Foto

 • Mladý ochranca prírody

  Mladý ochranca prírody

  Vo štvrtok 11. 4. 2024 sa v Novom meste nad Váhom na SOŠ obchodu a služieb konala Enviromentálna olympiáda, ktorú organizovala škola spolu s Krajským centrom voľného času v Trenčíne. Išlo o pilotný ročník krajskej súťaže Mladý ochranca prírody pre žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl. Zúčastnili sa ho dvaja žiaci 8. a triedy, Adela Brázdilová a Samuel Kováč. Ako to prebiehalo, vám porozpráva Adelka: „Začínali sme písomným vedomostným testom Envirootázniky, na ktorý bol obmedzený čas 30 minút. Každý vypĺňal svoj test samostatne. Po dokončení nasledovalo 8 vedomostných disciplín + jedna disciplína, kde bolo treba preukázať svoje zručnosti. Súťažiaci, už vo dvojiciach, chodili po miestnostiach, kde sa nachádzali stanovištia s úlohami na rôzne témy. Patrilo medzi ne poznávanie drevín, lesných živočíchov aj liečivých rastlín, včelstvo, orientácia v lese a prírode (vedieť rozpoznať turistické značky a založiť oheň), hospodárske zvieratá a poľnohospodárske plodiny, tiež základy záhradkárskych činností a zdravá výživa. Za každé prejdené stanovište žiaci na papier dostali pečiatku a učitelia si zapísali body. Po skončení nasledovala deviata disciplína, a to vytvorenie výrobku z plastových fliaš, kartónových škatúľ, farieb a rôzneho iného recyklovateľného materiálu. Na konci z neho vznikli krásne vtáčie búdky, kvetináče a tiež úle pre včely. Čas na prácu bol obmedzený, a to jednu hodinu. A už ostávalo iba vyhodnotenie...“ Dvojica z našej školy sa z 10 súťažiacich párov umiestnila na úžasnom 3. mieste. Zo súťaže si odniesla diplom, poukážku a tiež pohár Mladý ochranca prírody. Úprimne blahoželáme! »» Výsledková listina Mladý ochranca prírody.pdf »» Foto

 • Exkurzia za zážitkom a poznaním

  Exkurzia za zážitkom a poznaním

  Dňa 27. 3. 2024 sa žiaci deviatych tried a niektorí žiaci z ôsmeho ročníka vydali na poznávací výlet do Múzea holokaustu v Seredi. Exkurzia trvala približne 2 hodiny. Počas tejto exkurzie sme získali lepšiu predstavu o tom, v akých neľudských podmienkach tu ľudia museli žiť a pracovať. V múzeu sú vystavené fotografie a predmety, ktoré nás vtiahli do príbehov ľudí, ktorí čelili neľahkému osudu a krutému zaobchádzaniu. Tu si uvedomíte hodnotu života a slobody. Neskôr sme sa presunuli do Nitry, kde sme navštívili nádherný Nitriansky hrad. Výhľad z veže a samotná prehliadka jedinečných priestorov obohatená zaujímavým výkladom bola nezabudnuteľná. Pred návratom domov nás čakala ešte jedna posledná zastávka, a to občerstvenie a nákupy v obchodnom centre Mlyny Nitra. Ďakujeme pani učiteľke Podzámskej, ktorá pre nás túto exkurziu zorganizovala a tiež pani učiteľkám Dedíkovej a Kováčovej za sprevádzanie. Žiačky 9. a Fotogaléria

 • Vôňa jari aj v umeleckom slove

  Vôňa jari aj v umeleckom slove

  Jar prináša energiu, vzduch vonia, vtáci radostne spievajú... V našej škole sme jar privítali umeleckým slovom, ktoré nám tiež zavoňalo, dodalo energiu. A tak krásne ako vedia vtáci spievať, „spievali“, prednášali deti v školských kolách súťaže Hurbanov pamätník, ktoré sa konali 26. 3.27. 3. 2024. Hoci sa zúčastnilo len 7 žiakov z II. stupňa a 12 žiakov z I. stupňa, sme radi, že talenty u nás nevymreli a že stále máme deti, ktoré sú ochotné urobiť viac, ako je ich povinnosť. A ako sa umiestnili?

  I. stupeň (I. kategória) → školské kolo

  Poézia → 1. miesto – Zoja Foltínová (4. c); 2. miesto – Natália Slivová (3. a) a Štefan Blanár (4. b); 3. miesto – Dominika Hudecová (2. a) a Pavol Blanár (2. c)

  Próza → 1. miesto – Sofia Eliášová (3. a); 2. miesto – Zuzana Podmajerská (3. a) a Viktória Hudecová (4. b); 3. miesto – Amélia Strnátková (3. a)

  II. stupeň → školské kolo

  II. kategória (5. – 6. ročník):

  Poézia → 1. miesto – Liliana Kivaderová (5. b); 2. miesto – Denisa Baranovičová (6. b); 3. miesto – Lívia Poliaková (6. a)

  Próza → 1. miesto – Nikolas Vojtek (5. a); 2. miesto – Matúš Štrba (5. a); 3. miesto – Thea Šnircová (5. b)

  III. kategória (7. – 9. ročník):

  Próza → 1. miesto – Karolína Ďurišová (7. b)

  Vo štvrtok 4. apríla 2024 sa konalo okresné kolo Hurbanovho pamätníka. S hrdosťou chceme oznámiť, že sme si odtiaľ priniesli tri diplomy. Sofia Eliášová za prvý stupeň obsadila 2. miesto vo svojej kategórii, za druhý stupeň Nikolas Vojtek získal 2. miesto vo svojej kategórii a Karolína Ďurišová 3. miesto vo svojej kategórii. Blahoželáme a ďakujeme, že ste priniesli jar nielen do školského, ale i do okresného kola. Mgr. Elena Marečková Fotogaléria

 • Deň otvorených dverí

  Deň otvorených dverí

  Pre budúcich prvákov a ich rodičov sme i tento školský rok pripravili zaujímavý Deň otvorených dverí. Predškoláci si v stredu 27. marca 2024 mohli prezrieť priestory školy, učebne, školský klub detí a stretnúť sa s pani učiteľkami. Tie im rady odpovedali na ich otázky a ukázali, aké metódy a pomôcky používajú počas vyučovania. Deti veľmi nadchla návšteva učební chémie a biológie, svoju tvorivosť mohli predviesť na aktivitách v školskej jedálni. Do sýtosti sa vyšantili v telocvični, kde už druhý deň prebiehala Kopaničiarska svadba. A tiež si mohli vyskúšať prácu na hodinách v triedach našich prvostupniarov. Čas strávený v spoločnosti veľkých kamarátov rýchlo ubehol a škôlkari sa museli rozlúčiť a vrátiť do svojich škôlok. Na skvelý deň plný hier a zábavy budú určite ešte dlho spomínať. Ďakujeme všetkým, ktorí sa venovali malým predškolákom a ponúkame fotografie na oživenie spomienok.

 • Kopaničiarska svadba

  Kopaničiarska svadba

  Pred veľkonočnými prázdninami sme si v našej škole pripravili ďalší tematický deň. Tento raz sme „načreli z iného súdka“, z toho nášho, kopaničiarskeho. A išli sme rovno na Kopaničiarsku svadbu. V utorok 26. marca nás v telocvični čakal ženích s nevestou, starejší, dievky, mládenci, ľudová hudba, skrátka celá svadobná družina. K tomu fotokútik a rôzne súťaže. Prišlo veľa svadobných hostí, slušne oblečených, tak, ako sa na svadobčanov patrí. Triedne kolektívy si urobili fotografie na pamiatku, spoločne sa zabavili a spríjemnili si tak tento deň. Svadba ale trvala dva dni, v stredu ju navštívili deti z materských škôlok, naši budúci prváci, v rámci Dňa otvorených dverí. I o tom budeme neskôr hovoriť, teraz vám ponúkame fotogalériu z prvého dňa.

 • Morena a Letečko v ŠKD

  Morena a Letečko v ŠKD

  Keď slnce zasvieti, zima preč odletí. Už letí, už letí, radujú sa deti.

  Slnko pekne hreje, na deti sa smeje.
   

  Prišla jar a všetko mení, slniečko sa svojimi lúčmi dotýka každého kúska prebúdzajúcej sa zeme... Sviatky jari každoročne vítajú i naši žiaci v školskom klube detí. V pondelok 18. marca sa rozlúčili so zimou vynášaním Moreny. Všetky deti sa zišli na školskom dvore a potom spoločne v sprievode a za spevu vyniesli slamenú Morenu, oblečenú v ženských šatách, do neďalekej riečky pri škole. Nebránila sa, odplávala, teda zima sa už nevráti! O týždeň, v pondelok 25. marca, prišlo na rad Letečko. Dievčatá z I. C a III. C chodili s vŕbovou halúzkou previazanou stužkami od triedy po triedu a s piesňou Letečko, letečko, de si tolko bolo... prinášali dlho očakávanú jar. Žiaci im na halúzku priviazali maľované vajíčka, ktoré si prichystali s pani vychovávateľkami a odmenili ich aj sladkosťami. Foto

 • Nezvyčajné chvíle s poľovníkmi

  Nezvyčajné chvíle s poľovníkmi

  V piatok 15. 3. 2024 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili výstavy trofejí raticovej zveri v Kultúrnom dome Samka Dudíka. Pre deti bola pripravená nielen prehliadka vystavených trofejí poľovníkov, ale i výstava výtvarných prác žiakov s tematikou ochrany zvierat. Mnohé deti si tu mali možnosť nájsť i svoje dielo. Po prehliadke ich čakalo vonku na terase množstvo didaktických úloh, kde sa dozvedeli veľa nových informácií o stromoch, zvieratkách v lese a ich potrave. Vyskúšali si napríklad prenášanie mechov s krmivom pre zvieratká, hmatom zisťovali, čo je vo vrecúšku (gaštany, orechy, kukurica), triafali šiškami do diviaka (hod na cieľ), mali možnosť si vyskúšať, ako si pripraviť drevo na táborák. Vo vnútornom priestore skladali zvieratá formou drevených puzzle, z drevených kociek tvorili názvy zvierat a poznávali stromy podľa kôry. Po celý čas sa žiakom venovali páni poľovníci a trpezlivo odpovedali na ich zvedavé otázky, za čo im patrí veľká vďaka. Mgr. Silvia Podmajerská a Mgr. Magda Dubovská Fotogaléria

 • Divadielko v 5. b

  Divadielko v 5. b

  Jedného krásneho marcového dňa sa trieda 5. b premenila na rozprávkovú krajinku. Žiaci si pri príležitosti preberania dramatického umenia na hodine literatúry vyskúšali zahrať divadielko na motívy rozprávky od Boženy Němcovej – O dvanástich mesiačikoch. Samotnej dramatizácii predchádzalo nacvičovanie vhodnej modulácie hlasu, gest, ale aj vytvorenie scény a výroba rôznych rekvizít. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín.  Po týždni nacvičovania si piataci vyskúšali, že byť hercom nie je až také jednoduché. S trémou sa popasovali rýchlosťou blesku a treba zdôrazniť, že svoje úlohy brali veľmi zodpovedne. Vystúpenia oboch skupín boli obdivuhodné a dokázali vyčariť úsmev na tvárach nielen svojich spolužiakov. Herci boli na záver odmenení obrovským potleskom, a taktiež veľkou pochvalou pána inšpektora, ktorý bol na hodine LIT práve prítomný a predstavenie sa mu veľmi páčilo. Cieľom tejto aktivity bolo predovšetkým prebudiť kreativitu u detí, podporiť vzťah ku knihe a ukázať žiakom, že hodina LIT môže vyzerať aj inak... Mgr. Marcela Dedíková Fotogaléria

 • Mesiac knihy - škôlkari v čarovnej krajine rozprávok

  Mesiac knihy - škôlkari v čarovnej krajine rozprávok

  V stredu 13. 3. 2024 navštívili našu knižnicu škôlkari z Materskej školy Bradáčova. Rozprávkové bytosti povyskakovali z knižiek, privítali vzácnu návštevu, zahrali jej bábkové i divadelné predstavenie. Potleskom detičky veru nešetrili. Predškoláci uspeli v hádankách o rozprávkových bytostiach aj pri počúvaní čítania v pozornosti a my sa môžeme tešiť, že z nich vyrastú dobrí čitatelia. Za snahu a aktivitu si nálepkami mohli vyzdobiť záložku do knihy i nafúknuť balónik. Aj my by sme chceli poďakovať šikovným žiakom z prvého stupňa, z 5. a i 5. c, ktorí škôlkarom predviedli rozprávkový program! Pani učiteľky Magda Dubovská a Marcela Mosná Fotogaléria

 • Parta, moja parta, zelený veniec...

  Parta, moja parta, zelený veniec...

  Dňa 8. februára 2024 k nám do krúžku Môj región zavítala dlhoročná členka FS Kýčer, pani Alžbeta Belanská. Deťom priniesla ukážky kroja a s veľkou trpezlivosťou rozprávala o častiach svadobného kroja, o zvykoch a tradíciách počas kopaničiarskej svadby. Spomínala na svoje časy. A nedalo jej nezmieniť sa o hrách, ktoré sa konali po sobáši mladých, kedy sa podkúvalo, ženy holili mužov a bolo veselo... No dievčatá najviac očarila parta. Nádherný veniec na hlave nevesty. To si museli vyskúšať. Veď kto v ich veku mal takú nádheru na hlave? Už len ženích chýbal. Pani Belanská vycifrovala do kopaničiarskeho kroja i mládenca z krúžku. Zaspievala piesne, zatancovalo sa presne tak, ako má byť na kopaničiarskej svadbe. Touto cestou sa chcem poďakovať pani Belanskej a tešíme sa na ďalšie stretnutie. Nech radosť, tanec, spev, životný elán prinášajú potešenie a nádherné životné chvíle! Mgr. Adriana Poláková Fotogaléria

 • Valentínska pošta

  Valentínska pošta

  Sviatok svätého Valentína ľudia naprieč krajinami chápu ako sviatok lásky a zamilovaných, ktorý oslavujú dňa 14. februára. „Zaláskovaní“ si vymieňajú dary a prejavujú si vzájomnú náklonnosť. Členovia žiackeho parlamentu sa pre nás i tento rok rozhodli uskutočniť školskú akciu pod názvom Valentínska pošta. Kto chcel potešiť pozdravom či prianím svojich spolužiakov a učiteľov, mohol vhodiť svoju Valentínku do pripravenej schránky. A ak uviedol meno adresáta, určite sa jeho odkaz dostal do správnych rúk, „Amorkovia“ z I. stupňa sa o to postarali. Ďakujeme, že sa máte radi a tešíme sa na vaše pozdravy a zaľúbené úsmevy i o rok. smiley  heart Foto

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Myjava
  Štúrova 18
 • +421 34 6965401

Fotogaléria