Preložená psychologická príručka "Face COVID" alebo "Ako efektívne reagovať počas krízy"

V súvislosti so súčasnou situáciou zdieľam i preloženú psychologickú príručku FACE COVID, alebo "Ako efektívne reagovať počas krízy" :) 

“FACE COVID” je súbor praktických krokov pre efektívne zvládania súčasnej pandémie s využitím princípov terapie zameranej na akceptáciu a záväzky (Acceptance and Commitment Therapy - ACT). Tu je krátke zhrnutie kľúčových krokov, ktoré obšírnejšie vysvetlíme na následujúcich stranách.

F = Fokus - sústreďte sa na to, čo viete kontrolovať

A = Acknowledge - Akceptujte a uznajte svoje pocity a myšlienky

C = Come back - Vráťte sa do svojho tela 

E = Engage - Ponorte sa do činnosti, ktorú robíte

C = Cielené konanie

O = Otvorte sa

V = Významné hodnoty

I = Identifikujte zdroje

D = Dezinfikujte & dištancujte

Nájdete ju v priloženom súbore. Nech sa páči, stačí kliknút

FACE_COVID_SK_(1).pdf

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
    Štúrova 18, 907 01 Myjava
  • +421 34 6965401

Fotogaléria