Mýty v práci školského psychológa

V dnešnom príspevku by som rada povedala niečo málo k pozícii školského psychológa v školách. I keď táto funkcia v škole existuje dlhšie, stále sa tradujú určité mýty s ňou spojené. Tu ich máme:

Mýtus č.1 – Školský psychológ je v škole výhradne pre žiakov

Často sa vyskytuje názor, že školský psychológ je v škole preto, aby pomáhal iba a výhradne žiakom. Chyba. I keď veľkou časťou náplne práce školského psychológa je práve individuálna  alebo skupinová práca so žiakmi, školský psychológ je nápomocný i rodičom a rodinným príslušníkom žiakov. Rovnako v prípade potreby poskytuje pomocnú ruku i učiteľom a vedeniu školy. Nápomocný je tiež v prípade, že sa naňho obrátia v riešení problémov súvisiacich zo žiakmi aj iné, externé inštitúcie, napr. ÚPSVaR alebo útvary PZ.

 

Mýtus č. 2 – Školského psychológa navštevujú iba problémoví žiaci a je v škole iba na to, aby riešil problémy

V súčasnosti sa, našťastie, školská psychológia „vymanila“ spod toho, aby za  psychológom chodili iba „problémové“ deti. Slovo našťastie som použila zámerne.

Školských psychológov dnes navštevujú i deti, ktoré sa iba potrebujú vyrozprávať. Čoraz viac sa školskí psychológovia objavujú v triedach a pracujú s triedou ako s dynamickým kolektívom.

Záber práce školského psychológa začína byť z roka na rok širší, prepracovanejší. Už nepracuje iba so žiakom samotným ale vie pracovať aj s inými časťami jeho života (trieda, škola, rodina, voľný čas a pod.).

 

Mýtus č. 3 -  Školský psychológ rieši iba problémy s učením

Ako som už načrtla v predošlom odseku, záber školského psychológa je každým rokom oveľa širší. Kým v minulosti možno žiaci, rodičia ani učitelia netušili, kto školský psychológ je a čím sa zaoberá, v súčasnosti je situácia úplne iná. Rodičia, učitelia i žiaci sami kontaktujú školského psychológa s rôznymi problémami. Nejde teda iba o problémy s učením, školský psychológ v súčasnosti rieši aj problémy v rodine, v kamarátskych vzťahoch a pod. Snaží sa s dieťaťom nájsť vhodnú stratégiu na zvládanie týchto problémov a problémových situácií.

 

Mýtus č. 4 – Školský psychológ vyrieši akýkoľvek problém a vyrieši ho hneď

Tu treba hneď povedať, že školský psychológ nie je opravár, ktorý vymení dieťaťu baterky, prípadne ho „prepóluje“ ako magnet, a problém bude po prvom sedení vyriešený. Práca školského psychológa je dlhodobý a systematický proces pri ktorom spolupracuje s dieťaťom, rodičmi, učiteľmi a snaží sa vytvoriť komplexný systém riešení, ktoré vedú k náprave.

 

Mýtus č. 5 – Náplň školského psychológa je iba sedieť a rozprávať sa

I keď najčastejšou formou orientačnej diagnostiky v práci školského psychológa je práve rozhovor, nehovoríme o rozhovore v zmysle stretnú sa dvaja kamaráti a „pokecajú“ si, čo nové... Pri rozhovore ako diagnostickom nástroji si školský psychológ všíma mnohé prvky, ktoré si človek pri bežnej komunikácii nevšimne. Zameriava sa na celkové emočné ladenie človeka, jeho postoje, gestikuláciu. Takýto rozhovor je systematický, vyžaduje si plánovanie i vysokú odbornú i komunikačnú zručnosť.

 

Mýtus č. 6 – Vyhľadanie pomoci školského psychológa znamená zlyhanie mňa ako rodiča. Ani dieťa samo za školským psychológom nepríde, pretože sa bojí výsmechu

S potešením môžem konštatovať, že čoraz viac rodičov vyhľadáva pomoc školského psychológa zo svojej vlastnej iniciatívy a včas, ešte pred vznikom veľkého problému. Rodič a školský psychológ sa stávajú rovnocennými partnermi pri riešení problémov, pri snahe o rozvoj dieťaťa po osobnostnej stránke, príp. vyhľadá školského psychológa vtedy, keď chce počuť nezainteresovaný názor druhej osoby.

Rovnako aj deti vyhľadávajú pomoc školského psychológa čoraz častejšie z vlastnej iniciatívy. Školský psychológ sa stáva „bútľavou vŕbou“, kamarátom, ktorý dieťa vypočuje, poradí mu, nasmeruje ho. Aj preto sa žiaci k školskému psychológovia tešia.

 

Z uvedeného vyplýva, že pozícia školský psychológ si na školách a v školských zariadeniach pomaly, ale isto našla svoje stabilné miesto a ja môžem s potešením skonštatovať, že čoraz viac rodičov i učiteľov pomoc školského psychológa vyhľadáva samo, z vlastnej iniciatívy. J

 

Krásny zvyšok dňa prajem všetkým.

Mgr. Nadežda Tomišová (školský psychológ)

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Myjava, http://www.zsmyjava.org/
    Štúrova 18, 907 01 Myjava
  • +421 34 6965401

Fotogaléria